WOSMi liikmeksvõtmise peamised eeldused on kohaliku riikliku organisatsiooni liikmeskonna suurus, mis peab ületama liiget, majandusliku kandepinna omamine, et olla suuteline teenima oma liikmeid ja kandma WOSMi poolt pandud kohustusi ning eeldatakse territooriumi riiklikku iseseisvust, kus organisatsioon paikneb viimane on juriidikas vajalik. Kuid tema kogemused olid pärit sõjaolukordadest, sellise raamatu kirjutamiseks aga oli vaja minna poiste hulka. Serotoniin — rahustuskemikaal.

Suurimat huvi väljendasid ning headeks koostööpartneriteks osutusid Torma, Laiuse ja Nõo põhikooli, Rõngu ning Luunja keskkooli ja Tartu Waldorfkooli õpetajad.

Mida projektis osalemine eeldas? Eeldasime, et osalevate koolide juhid ja õpetajad on: — huvitatud süvitsi tegelemisest põhikooli astme poiste ning tüdrukute erinevate vajadustega õpiprotsessis — valmis algatama oma koolis õpikeskkondade mitmekesistamist — rakendama poiste ja tüdrukute vajadustega sobivaid õppemeetodeid — suurendama koostööd lapsevanematega — valmis viima vajalikud muutused sisse töökavadesse Mida projektis osalemine pakkus?

Mis on skautlus?

Sotsiodraamad toimusid Nõo ja Torma põhikoolis- rohkearvulise osavõtjaskonnaga ja aktiivse tegutsemisega. Projekti käigus valminud infomaterjalid jäävad õpetajatele kättesaadavaks digitaalsel kujul Avatud Meele Instituudi kodulehel. Teemalise kokkuvõttena ilmub praegune väljaanne. Suhkrust ja jahust ja maasikavahust… Millest küll tehtud on väikesed poisid?

Suurimat huvi väljendasid ning headeks koostööpartneriteks osutusid Torma, Laiuse ja Nõo põhikooli, Rõngu ning Luunja keskkooli ja Tartu Waldorfkooli õpetajad. Mida projektis osalemine eeldas?

Tiigrist ja konnast ja kutsikahännast… Inglise rahvalaul Mitte ainult uudishimust… Nõo Põhikooli 16 uudishimulikku pedagoogi kogunesid Õpetajate sooviks oli teadmisi täiendada uusimate suundade ja uurimustulemustega, mis puudutavad soolise erinevuse seisukohti.

Teadvustasime vajadust osata paremini oma hoiakuid ja käitumist jälgida olemasolevate ja edaspidi tekkida võivate vastavasisuliste probleemide ilmnemisel. Kasutati aktiivõppe meetodeid Materjalide edastamiseks kasutas õppejõud mitmeid meetodeid: miniloengud, arutlused, diskussioonid, rühmatööna vastastikuse õpetamise meetodit, mosaiikrühmade meetodit jt.

Õppemoodulite vahel turgutati tähelepanu liikumismängude ja -harjutustega. Osalejad said teha aktiivset mõttetööd. Ajutegevuse funktsionaalsetest erinevustest Huvitav oli teada saada poiste ja tüdrukute ajutegevuse Poisid enne ja parast liige. Loetlegem siin mõned, mis vajavad koolis märkamist. Esiteks: poiste aju küpseb hiljem ja aeglasemalt kui tüdrukutel. Enam on kasutuses parem ajupoolkera, vasak ajupoolkera hakkab tööle hiljem.

Tüdrukutel hakkab vasak ajupoolkera tööle varem. Sellest väitest tulenevalt on arusaadav, miks on põhikoolis märgatav tüdrukute aasta-paari võrra kiirem areng. Klassiõpetajad on märganud, et kooli tulles on tüdrukud palju asjalikumad, sotsiaalselt küpsemad. Vanema astme Poisid enne ja parast liige tähelepanekul jõuavad poisid õppetöös tüdrukutele järele alles gümnaasiumiastmes. Sellepärast püüavadki poisid kooli koridorides vahetundides esimesel võimalusel meeletult joosta ja omavahel tõugelda, Poisid enne ja parast liige kontakteeruda.

Poistele on loomuomane liikumine ja tegutsedes õppimine, paigalistumine koolitunnis on neile raske ja väsitav. Kolmandaks: poisid töötlevad infot kindlat kava järgides, neil on raske võtta uut lisainfot eelmist analüüsimata, lõpetamata.

Nad keskenduvad kiiresti eesmärgile, kuid suunda on raske muuta. Seega- andkem poistele üks ülesanne korraga! Neljandaks oli hea teada saada, et tüdrukud mõistavad paremini sõnadesse vormitud keelt.

Poisid seevastu mõistavad paremini mitteverbaalset keelt. Seega on poistele vaja tegevusi ette näidata. Näiteks kodunduse tunnis tuleb näidata kurgi viiludeks ratasteks lõikamist, sest sõnalisest selgitusest ei piisa.

Eesti Skautide Ühing - Skaut

Viiendaks: poistel on hea ruumiliste seoste leidmine, tüdrukutel aga nõrgem. Hormonaalsed erinevused ja sellest johtuvad tagajärjed Meestel ja naistel poistel ja tüdrukutel on samad hormoonid: östrogeen, progesteroon, testosteroon. Nende hormoonide toime on vastandlik. Hormoonide tase varieerub ning mõjutab otseselt käitumist ja õppimist. Hormoonid aitavad tasakaalustada keha kasvamist, arengut ja kogu suguelundite süsteemi.

Testosteroon on meeste kasvuhormoon, seksuaalsete impulsside ja agressiivsuse hormoon. Poistel on testosteroonivoogu päevas — sellest tulenevalt võib esineda agressiivse Poisid enne ja parast liige hoogusid või enesesse tõmbumist.

Tänu testosterooni rohkusele on poistel paremad tulemused liikumisega seotud tegevustes, materjalidega tegutsemisel, võistlemises, juhtimises.

Poiste väga kõrge ja üksteisest korda erinev testosterooni tase paneb neile vajaduse pidevalt üksteiselt mõõtu võtta ja tegeleda kehaliste liigutustega näiteks kõõluvad tunnis tooliga, kolistavad, rabelevad, kukuvad. Poisid võistlevad ja võitlevad omavahel, see hoiab testosterooni kõrgel ning suureneb võimalus testosteroonisõltuvuse järele. Seepärast on soovitav poistel tegeleda spordiga, võistlemisega ja aktiivsust nõudvate tegevustega.

Progesteroon on naiste kasvuhormoon, järglaste saamise ja nende eest hoolitsemise ning sotsiaalsete suhete hormoon, mis tekib munasarjades. Tüdrukute meeleolu sõltub progesteroonitasemest. Juba ühe õppetunni jooksul võime märgata meeleolu muutusi.

Tüdrukute empaatiavõime on suurem kui poistel. Progesteroon ei võimalda naistel kaua püsida tippjuhi ametites. Östrogeen on rahustav hormoon, impulsikontrolli hormoon. Tüdrukutel on selle hormooni tase kõrge. Mida kõrgem see nivoo on, seda paremini nad tulevad toime stressiga. Tüdrukute östrogeeni kõrge tase võimaldab paremini keskenduda ja olla edukam suulist väljendust nõudvate ülesannetega.

Poiss ja tüdruk koolis - Koolitused | nõustamine | supervisioon | koostööprojektid | coaching

Nende tulemused on paremad tasemetöödes, eksamitel, kontrolltöödes. Tüdrukutel jääb õpitu paremini meelde ja nad mäletavad rohkem. Soolist käitumist mõjutavad ained Inimestel on erinev hulk ajukemikaale, naistel on neid rohkem kui meestel.

Serotoniin — rahustuskemikaal. Serotoniin lisab tajutule emotsionaalsust. Inimene võib kalduda ükskõiksusest sügava emotsionaalsuseni.

Navigeerimismenüü

Oksütotsiin — empaatia ja rahustuskemikaal. Naiste üheks reaktsiooniks stressile on oksütotsiini tekkimine, mis paneb hoolitsema, leidma sõprust ja tegema koostööd omasoolistega.

Kuna meeste oksütotsiini vallandumine on vähene ja kaetud testosterooniga, siis mehed ei ole valmis reageerima teiste valule Peenise suuruse maar vajadustele kiiresti ning olema kohe empaatilised. Dopamiin annab osaliselt motivatsiooni, emotsioone, mõnutunnet ja liikuvust. Vähendab agressiivsust, suurendab meeldiva poole püüdlemist, võimaldab ohtude eest põgenemist, vähendab stressi.

Kortisool mõjutab stressiga toimetulekut ja võib toetada või takistada õppimist sellega, et aju on sunnitud tegelema pigem olelusvõitlusliku pingega võitle või põgene. Krooniline stress kahjustab mälu, tähelepanuvõimet, soosib valede otsuste tegemist ja ebaadekvaatset käitumist. Kehatemperatuuri ja erksuse ööpäevane rütm sõltub hormoonide melatoniini ja kortisooli sekretsiooni tasemest.

Inimesed on loiumad hommikul ja varajasel pärastlõunal. Uuringud on näidanud, et subjektiivne tähelepanelikkus ja visuaalsete ülesannete täitmise kiirus on madalam varahommikul. Et valgus mõjutab kortisooli taset organismis, muutes inimesed erksaks, aitab kõrgem valgustustihedus vältida hommikust unisust ja parandada õppimist. Õpilased, kes õpivad päevasel ajal, on parema sooritusvõimega. Poiste ja tüdrukute meelte erinevused Poisid eelistavad soolast maitset, tüdrukud magusamat ja on Poisid enne ja parast liige kibedale, nende haistmine on tundlikum.

Poistel on kuulmine nõrgem soovitav on panna nad klassis ettepoole istumatüdrukutel on kuulmine ergas ja seetõttu võib tunduda neile tavahäälega öeldu karjumisena. Poisid näevad valges paremini kui hämaras, tüdrukutel on see aga vastupidi.

Iga kuue viisipidaja tüdruku kohta on üks viisipidaja poiss. Tüdrukutele meeldib tunnetest rääkida, poisid ei taha tunnetest rääkida. Soolised arhetüübid Tutvusime põhjalikult R. Rääkisime läbi ka vastava tüübiga seotud laste kirjeldused: jumalik laps, kangelane, varaküps laps ja oidipaalne laps.

Kas teadsid et…

Püüdsime oma koolist leida selliste laste arhetüüpe. Arutlustes selgus, et päris puhtaid tüüpe pole siiski olemas. Aga kasulik oli nendest rääkida, et tajuda isiksuste omapära ja vastuolulisust. Mõista paremini laste käitumist ja osata neid efektiivsemalt suunata ning mõjutada.

Kursuselt saadud kogemused, teadmised, mõtted — Leidsime, et koolis on soolisel aspektil oluline tähtsus. Õpilaste mõtteid ja tegevusi reguleerib nende sooline kuuluvus. Poisid ja tüdrukud peavad Suurenenud liige uro koos olema, õppima üksteise erinevuste ja tunnetega arvestama.

Poiste mängus pole alati agressiivsust ja vägivaldsust. Neile tuleb koolis võimaldada teadmisi omandada tegutsedes ning väärtustada nende mehelikke jooni. Õpetajad koostöös õpilastega peaksid neile andma võimaluse ise mõelda välja tegevusi konfliktide lahendamiseks klassirahu, tõrjutus, koolikiusamise probleemid.

Koostöö kooli ja kodu vahel tuleks püüda veelgi paremaks muuta. Kooli oleks vaja tööle rohkem meessoost õpetajaid. Sellest võtsid osa lisaks Nõo Põhikooli õpetajatele ja lastevanematele õpetajad Rõngust. Alustasime nö soojendusringiga ja jätkasime tööd rühmades. Osalejatel oli tarvis end mõelda 5- või aastaseks poisiks-tüdrukuks, olla lapsevanem, õpetaja või psühholoog.

Eestlastele omaselt ei saanud me alguses Poisid enne ja parast liige vedama ega pärast pidama. Kaasaelamise ja vabastavaid naerupahvakuid kutsusid esile osaliste intensiivsed sisseelamised oma rollidesse.

Tore oli jälgida kolleege teisi rolle täitmas. Märksõnana jäi kõlama, et analüüsi ja teaduslikke fakte probleemidele oleks võinud rohkem olla. Erle Mägi, Rõngu Keskkooli muusikaõpetaja Möödunud sügisel teatas meie kooli direktor õpetajatele, et tulemas on üks koolitus, kus ta soovitas töötajatel osaleda, kuna seal räägitavat poistest ja tüdrukutest.

See tekitas minus esmalt vastakaid emotsioone, kuna õpetajana olen töötanud peaaegu 10 aastat, mis on minu arust piisav aeg mõistmaks poisi ja tüdruku erinevusi.

Istusin siis mõnda aega endamisi ning mõlgutasin mõtteid oma perekonnast, kus kasvab kolm poissi, neist noorim 2- aastane ja imelikul kombel peatusin siis mõttekäiguga oma vanaemal, kes peab lähipäevil oma Neli põlvkonda poisse ja tüdrukuid on minu ümber ning see avastus tekitas minus pisut hirmu, veidi kurbust, aga kõige rohkem põnevust. Jõudsin selgusele ja kritiseerisin end mõttes nii primitiivse arvamuse eest, et mis mul ikka poisi ja tüdruku kohta teada tarvis… Olles üheskoos oma kolleegide ja aruka koolitajaga, tekkis hubane interjöör, mis aitas rahuneda igapäevapingetest.