Päikeseenergia abil elektri tootmine on juba tavapärane viis keskkonnasõbralikult oma majapidamist elektrienergiaga varustada ning ökoloogilist jalajälge vähendada, ühtlasi on tagatud stabiilsus elektri hinnas, mis fossiilsetest kütustest toodetuna on püsivas kasvutrendis. Ma ei ütleks, et siin on liiga palju erinevusi teadusmahukusest lähtudes — me ei mentorda ju ettevõtteid, vaid inimesi — kõik asutajad on erinevad, kuid edukaid asutajaid ühendavad mitmed sarnased jooned. See kehtib eriti paljude arenevate ja arenevate majanduste puhul, kus finantsturud on jäänud vähearenenud. Teine tulevikumaterjal — perovskiit Hoides pöialt kesteriidile, tooksin esile veel ühe uue päikeseelemendi absorbermaterjalide grupi, millele maailm on pannud suuri lootusi. Samal ajal võivad kasvu omakapitalifondid pakkuda märkimisväärseid koguseid kapitali, võttes tavaliselt ettevõttes vähemustel positsioonidel. Sobivate elektroonsete ja optiliste omadustega pooljuhtmaterjale, mida saaks kasutada päikeseelemendis absorbermaterjalina, on sadu.

Aitel Käpp Teadlased lahendavad suuri ja päevakajalisi probleeme ning nende lahenduste rakendamine äris omakorda toetab Eesti ambitsiooni tõsta majanduse lisandväärtust. Teadusmahukad ettevõtted vajavad aga turuvalmiduseni jõudmiseks laiapõhjalist koostööd ja tuge. Unikaalse kiirendi pilootprogrammi eesmärk on viia teadusmahukad ettevõtted mentorvõrgustiku abil uuele tasemele, aidates üheksa kuu jooksul jõuda neljal tiimil turu- ja investorvalmiduseni.

Samuti on programmi sihiks luua pikaajaline koostöömudel, mis oleks aluseks ühise kiirendi Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes. Mis täpselt on teadusmahukad tehnoloogiad?

Tegelikult ei olegi täpselt võimalik vastata, missugused tehnoloogiad täpselt teadusmahukad on, sest nimekiri võib Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes pikk olla, aga ka oluliselt erineda lähtudes küsimuse kontekstist. Sisuliselt mõistame teadusmahukate all selliseid tehnoloogiaid, mida iseloomustavad aeganõudev ja kapitalimahukas arendustegevuse protsess ning suurem teadmatus või risk selle tehnoloogia paikapidavuse või rakendatavuse osas.

Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes 43 jala suurus ja liige

Igal juhul on kindel, et sellised tehnoloogiad ei valmi paari aastaga ja nende väljatöötamisel on kaasatud valdkondlikud teadlased ning neil on eristuv intellektuaalomand, mis on tavaliselt kaitstav patendi või paljude patentide näol.

Kõige lihtsamalt on teadusmahukad tehnoloogiad need, mis püüavad lahendada praktilisi probleeme väga kõrge innovatsioonitasemega protsessiga ning mille aluseks on tippteadus. Heaks näiteks siinkohal on geeni- või kosmosetehnoloogiad, aga ka kvantarvutid ja nanotehnoloogiad. Miks Sina Põhjanaela projektiga liitusid? Sest Põhjanaela projekt on väga põnev!

Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes Kuidas valja selgitada suurus ja liige

Muidugi ka täis väljakutseid. Peamine väljakutse ongi, kuidas rakendada teadus mõne praktilise probleemi lahendamiseks nii, et teadusarenduse vaatega meeskond saaks juurde ärilise vaate ning suudaks arendada lisaks tootele või tehnoloogiale ka ärimudelit. Teaduse liikumine ettevõtlusesse mõne olulise väljakutse lahendamiseks tehnoloogia arendamise kaudu on mind paelunud pikka aega — ma olen 12 viimast aastat püüdnud kaasa aidata sellele, kuidas teaduse teadmised ja oskused saaksid innovatsiooni kaudu muuta tavaelu paremaks.

Minu isiklik teekond algas Eesti esimese riskikapitalifondi juhtimisega eesmärgiga investeerida innovaatilistesse ettevõtetesse ja loomulikult me eeldasime, et sellised ettevõtted kasvavad eelkõige välja ülikoolidest ja teadus-uurimisasutustest — Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, KBFIst jt.

Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes Mis on selle suurus, kui korgus 180

Tänaseks tean, et kindlasti kasvavad, aga see protsess on aeglasem ja keerulisem — nii nagu teadusmahuka tehnoloogia arendaminegi. Praegu aitan ma kaasa nii mentorina Põhjanaelas ja Tehnopol Startup Inkubaatoris, aga ka Tartu Ülikooli nõukogu ja UniTartu Ventures nõukogu liikmena, et teaduses välja töötatud intellektuaalomandi saaks suunata ettevõtlusse ja innovaatilised ettevõtted leiaksid tee turule. Miks on oluline toetada teaduse siiret ettevõtlusesse?

Teadlased, kes suudavad näha ja lahendada kompleksprobleeme, suudavad sama lähenemise baasil innovaatiliselt käsitleda ka päriselu kitsaskohti.

Account Options

Teaduse siire ettevõtlusesse võimaldab lahendada reaalseid probleeme nii, et selleks tekiks ühiskonnale laiem kasu ja et toimimismudel oleks jätkusuutlik. Tavaliselt on teadusprojektid finantseeritud teaduse toetusrahade kaudu — kas siis riigi või riigiüleste institutsioonide eelarve eraldiste kaudu.

See töötab hästi ja tõenäoliselt ainuvõimalikuna baasteaduse jaoks, kuid järgmiste tasemete — teaduse rakendamise jaoks — on hädavajalik jõuda finantseerimismudeliteni, mis teeniksid jätkuvalt raha. See ongi teaduse siire ettevõtlusesse — teadusest välja kasvava tehnoloogia baasil suudetakse luua tooted ja teenused, mille eest keegi on valmis püsivalt maksma.

Põhjanaela projekt ühelt poolt innustab neid kitsaskohti veel täpsemalt leidma ja teiselt poolt annab ärimudeli analüüsimise ja testimise raamistiku ehk aitab leida viise teadusest väljakasvava tehnoloogia finantseerimiseks ning probleemi lahendamise eest tasu küsimiseks.

Mis seisus meil Eestis hetkel teadusmahukate tehnoloogiate valdkond on ja miks? Eestis on viimasel ajal hakatud avalikult diskuteerima, mis kasu Eestile meie teadusest on — et teaduse finantseerimise mahu suurendamine peab olema põhjendatud sellega, et teadus peab andma rohkem kasu majandusele, konkreetsemat tuge Eesti SKP kasvule ning meie ettevõtete konkurentsi- ja ekspordivõime suurendamisele.

Sama lähenemine on välja toodud ka Eesti teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse TAIE strateegias — et mõõdaksime seda, kuidas teadus aitab kaasa innovatsioonile ja ettevõtete konkurentsivõimele. Olles lähedalt seotud paljude ettevõtmistega, võin kinnitada, et liigume positiivses suunas — järjest rohkem on teadusest välja kasvamas harg- või võrseettevõtteid spin-offe ja juba tegutsevatel ettevõtetel on järjest Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes huvi uuemate tehnoloogiate vastu — mitte ainult mujal väljatöötatud tehnoloogia rakendamise, vaid ka ise innovaatiliste tehnoloogiate arendamise vastu.

Teaduse siire ettevõtlusesse võib toimuda ka tegutseva ettevõtte poolt teadus-arendustöö nõudluse kaudu. Üks kõnekas näide on Ruth Oltjeri juhitud Chemi-Pharm — keemiatööstuse ettevõte, mis toodab valdavalt puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid, kuid on jõudsalt liikumas ravimitööstuse suunal, et tuua turule koroonavastane sprei. Loomulikult me tahame, et neid oleks veel rohkem ja edulood oleksid maailmatasemel.

Selleks on vaja kogu ökosüsteemi tuge — piisavat teaduse rahastust, aga ka riskikapitali raha selleks, et investeerida kõrge riskiga teadusmahukatesse tehnoloogiatesse ning ärilise vaatega tuumikmeeskondi ja võrgustikku, mis aitaks tehnoloogiatest kasvatada maailmatasemel edukaid ettevõtteid.

Post navigation

Kas saaksid tuua näite mõne teise riigi praktikast teadusmahukate tehnoloogiate ettevõtlusesse toomise toetamisest, mida võiksime ka Eestis järgida? Parima praktika osas vaatavad kõik loomulikult Ameerika Ühendriikide poole — kuidas sealsetes tippülikoolides ja -tehnoloogiakeskustes on loodud tugisüsteemid, mis aitaks kõrgtehnoloogial kiiremini ärimaailma liikuda — nii läbi ettevõtluse koostöö tegutsevate ettevõtetega kui ka ise väljakasvavate idufirmade kaudu.

Suurepärane näide on Stanford Research Institute, aga ka kõik teised sarnased Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes, kus on teadlikult loodud süsteemid ja protsessid, et vähendada probleeme ja kitsaskohti, mis võivad tekkida uute tehnoloogiate arendamisel toodeteks ja teenusteks.

Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes Kiire ja turvaline liige

Euroopas on heaks näiteks Rootsi, kus näiteks Uppsala Ülikooli juures sellele teemale palju tähelepanu pööratakse. Ka riigi seadusandlus on teadlaste loodava intellektuaalomandi õigussuhete reguleerimisel toetav motiveerides teadlasi intellektuaalomandi kaudu. Euroopas teevad kõik riigid selles suunas püüdlusi ja ka Euroopa-üleselt on pingutused suunatud Euroopa riikide teaduse ja ettevõtluse konkurentsivõime suurendamiseks — nt EU Science HUB või EIC European Innovation Council — viimane neist on võtnud startup-lähenemise aluseks.

  1. Eesti puidutööstuse uued perspektiivid konverentsil „Digitaliseerimine puidu- ja mööblitööstuses“
  2. Liikme laiendamise meetodi ulevaated
  3. Vastuvõetud tekstid - Kolmapäev, jaanuar
  4. ComplexDiscovery is an online publication that highlights data and legal discovery insight and intelligence ranging from original research to aggregated news for use by business, information technology, and legal professionals.
  5. Mis harjutusi saab suurendada video liige
  6. Stock Foto meesliige Tema tuubid ja suurused
  7. Keskkonnasõbralikkuse seisukohalt on suurte tootmismahtude juures tehnoloogial tähtis osa kogu tootmistsüklis, algusest lõpuni.

See tähendab, et kõigepealt leitakse probleemid, mida kogevad innovaatilised ettevõtted turule jõudmisel ning seejärel toetatakse nii võrgustiku kui rahaga kõige innovaatilisemaid ettevõtjaid, kes arendavad läbimurdelistel tehnoloogiatel tuginevaid tooteid ja teenuseid, et neid aidata turule.

Eesti jaoks on pigem küsimus, kuidas meie teadlased, innovaatorid ja ettevõtjad kõige paremini sellistele struktuuridele kapital ja võrgustikud ligi pääseks ja sellest kõige rohkem kasu saaks, sest kõiki vajalikke struktuure me ise üles ehitada ei suuda.

Kuidas Põhjanaelas mentordatavatel tiimidel seni läinud on? Põhjanaela tiimidel on edenenud Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes ootuspäraselt — kõik eeldatud probleemid on tekkinud ning kõik raskused ja probleemid on selgelt olemas ja nähtaval.

Sealt edasi saab juba keskenduda erinevate ärimudelite hüpoteeside testimisele, kuid sinna jõudmine võtab reeglina eeldatust kõvasti rohkem aega ja vaeva.

See on ka teadustiimidest välja kasvavate ja laienevate meeskondade jaoks mugavustsoonist väljatulek — ehkki teadlaste puhul, kes kogu aeg Liikme suurus 14cm uut ja tundmatut, usume, et see ei tohiks ju liiga keeruline olla.

Samas on Põhjanael pilootprojekt ehk selle käigus peakski kõik probleemid ja kitsaskohad veel selgemaks saama, et oleks võimalik välja töötada lähenemine, mis võimalikke hargettevõtete meeskondi kõige paremini nende teekonnal toetaks. Kas on mõni lemmiktiim endal välja kujunenud, kellesse enim usud?

Mul ei ole oma lemmiktiimi — mõnega olen ka vähem kokku puutunud, kuid juba selle pärast, et need neli tiimi projektis osalevad, on nad kõik minu lemmikud.

Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes Liige 13 cm ma saan suurendada

Ma usun, et neil kõigil on oma võimalus — küsimus on pigem, kas nad kõik on valmis selleks üliinimlikult pingutama, Rahvas peenise suurused idufirma ehitamine teadusmahukas valdkonnas ei ole mitte maraton, vaid pigem ultramaraton. Mille poolest erineb teadusmahuka tehnoloogiaettevõtte mentordamine tavalise iduettevõtte mentordamisest? Ma ei ütleks, et siin on liiga palju erinevusi teadusmahukusest lähtudes — me ei mentorda ju ettevõtteid, vaid inimesi — kõik asutajad on erinevad, kuid edukaid asutajaid ühendavad mitmed sarnased jooned.

Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes jarsult vahendas peenise suurust

Nad on eesmärgile pühendunud, aga avatud meelega ning saavad aru, et edu võtmeks on meeskond — nii tuumiktiim kui ka laiem võrgustik, kellele toetuda ettevõtte erinevates arenguastmetes. Teadusmahukate ettevõtete puhul on see ajahorisont oluliselt pikem ehk seetõttu peab ka vastupidavust rohkem olema ning ajutisi tagasilööke tuleb võtta kui õpikogemust.

Kuna ka teadusarendus on pikaajaline ning teadlased on harjunud, et eksperiment võib lõppeda negatiivse tulemusega, siis on siin teatud sarnasusi. Ärimaailmas on aga väga oluline vastus küsimusele, mida on ettevõtja negatiivse Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes lõppenud katsest õppinud ning kas selle kogemuse peale on võimalik ehitada uus ja edukam ettevõte.

Innovatsiooni rahastamine 2020. aasta globaalse innovatsiooni indeksi kaalutlused

Mentorite ülesanne on aidata suurendada tõenäosust, et eksperiment lõppeks positiivse tulemusega ning tiimid oleksid suutelised kaasama kapitali selleks, et arendada teadusmahukas uurimistöö edukalt toodeteks ja teenusteks, millel on piisavalt maksvaid kliente, sest nad lahendavad nende jaoks olulist probleemi, või siis avavad uusi senitundmatuid võimalusi. Kas Eestis võiks olla potentsiaali mõne teadusmahuka ükssarviku tekkimiseks?

Kindlasti on ja ma usun, et me näeme seda läheme 10 aasta jooksul kindlasti. Tõenäoliselt kiireminigi, teades kui palju ülipõnevaid teadusmahukaid iduettevõtteid on välja kasvamas ning kui toetavaks oleme Eestis suutnud iduettevõtluse tugisüsteemi ja keskkonna arendada.

Aitel Käpp Teadlased lahendavad suuri ja päevakajalisi probleeme ning nende lahenduste rakendamine äris omakorda toetab Eesti ambitsiooni tõsta majanduse lisandväärtust. Teadusmahukad ettevõtted vajavad aga turuvalmiduseni jõudmiseks laiapõhjalist koostööd ja tuge. Unikaalse kiirendi pilootprogrammi eesmärk on viia teadusmahukad ettevõtted mentorvõrgustiku abil uuele tasemele, aidates üheksa kuu jooksul jõuda neljal tiimil turu- ja investorvalmiduseni. Samuti on programmi sihiks luua pikaajaline koostöömudel, mis oleks aluseks ühise kiirendi loomisel. Mis täpselt on teadusmahukad tehnoloogiad?

Teadmiseks Teadusmahukate ettevõtete turule jõudmine võtab kauem aega kui traditsioonilises sektoris või ka IT sektoris. Biotehnoloogia ettevõtete turule positsioneerumine toimub tavaliselt Teadusmahukate ettevõtete esimesed arenguaastad kuluvad tootearendusele ja uudsele tehnoloogiale turul õige niši leidmisele. Kiirendid saavad teadusmahukatele ettevõtetele olla abiks toodete turul valideerimiseks ja ärimudeli arendamisel. Tehnoloogia enda arengut saab kiirendada ainult täiendavate rahaliste toetusetga.

Share this:.