See tähendab, et suurel inimesel on tõesti suured elundid. Põhjus, miks pärast kehakaalu langetamist on nii lihtne kaalu taastada, on see, et rasvarakkude arv pole vähenenud. Mõnikord võib jääda ekslik mulje, et mõnel skalaaril on siiski suund olemas. Tehe sooritatakse nii arvväärtustega kui mõõtühikutega eraldi. Jäiga keha niisugust mehaanilist liikumist, mille puhul keha kõigi punktide trajektoorid on paralleelsed ja kujult ühesugused, nimetatakse kulgliikumiseks ehk translatoorseks liikumiseks. Energiarikkad rasvhapped lülituvad rasvarakkude triglütseriididesse esterdamisprotsessi organismi bioloogiline protsess kaudu.

Skalaarsed ja vektoriaalsed suurused Skalaarsetel suurustel on arvuline väärtus, kuid neil ei ole suunda.

Mis suurus toimub

Füüsikalist suurust, mis on esitatav vaid ühe mõõtarvu ja mõõtühikuga, nimetatakse skalaarseks suuruseks ehk skalaariks lad scala — redel, astmestik. Skalaarsetel suurustel on arvuline väärtus, kuid neil pole suunda. Skalaarsed suurused on näiteks aeg, pikkus, mass, rõhk, ruumala, energia, temperatuur.

  • Kas on voimalik peenise suurendada venitamisega
  • FÜÜSIKALISTE SUURUSTE MATEMAATILINE KIRJELDAMINE
  • Kas inimese keha suurus mõjutab tema elundi suurust? » - Teadus -

Mõnikord võib jääda ekslik mulje, et mõnel skalaaril on siiski suund olemas. Näiteks aeg näib kulgevat ühes suunas ja soojendatava vee temperatuur muutub suurenemise suunas.

Üksiku elundi suurus sõltub järgmistest teguritest:

Nende näidete puhul on tegemist vaid nähtustega, kus toimub suuruse arvulise väärtuse muutumine. Siin pole otseselt tegemist suunaga ruumis.

  • Kaneelioli liikme suurendamiseks
  • Skalaarsed ja vektoriaalsed suurused (Füüsikalise looduskäsitluse alused)
  • Liikumine – Vikipeedia
  • Jõud – Vikipeedia

Siiski kujutleme me skalaarse suuruse väärtusi reeglina paiknevatena arvteljel. Sellel teljel on sageli olemas kokkuleppeline nullpunkt, millest ühele poole jäävad skalaarse suuruse positiivsed ja teisele poole negatiivsed väärtused.

Miinusmärk skalaarse suuruse arvväärtuse ees väljendab mõttelist liikumist arvteljel negatiivses suunas ehk siis vastupidiselt kokkuleppelisele positiivsele suunale.

Näiteks keha negatiivne kõrgus maapinnast tähendab seda, et keha asub tegelikult maapinnast allpool. Negatiivne aeg tähendab seda, et sündmus leidis aset enne kokkulepitud nullhetke. Negatiivne temperatuuri­muutus tähendab seda, et temperatuur mitte ei tõusnud, vaid langes.

Skalaarsed suurused Füüsikalist suurust, mis on esitatav vaid ühe mõõtarvu ja mõõtühikuga, nimetatakse skalaarseks suuruseks ehk skalaariks scāla — ladina k. Skalaarsetel suurustel on arvuline väärtus, kuid neil pole suunda.

Skalaarne suurus omab arvulist väärtust ja mõõtühikut. Selline suurus pannakse alati kirja kui arvu ja mõõtühiku korrutis, kusjuures korrutusmärki tavaliselt välja ei kirjutata.

Kas inimese keha suurus mõjutab tema elundi suurust?

Näiteid selle kohta sai toodud juba eespool p. Skalaarsete suurustega saab sooritada erinevaid matemaatiliseid tehteid.

Mis suurus toimub

Seejuures ei tohi muidugi unustada mõõtühikuid. Tehe sooritatakse eraldi nii arvväärtustega kui mõõtühikutega.

Mis suurus toimub

Meenutagem, et omavahel liita ja lahutada saab vaid sama tüüpi suurusi, millel on ühesugune mõõtühik. Kui me teame palli koordinaati, aga ei tea selle liikumise suunda, siis ei saa me kuidagi teada, kas kass just viskas palli või hakkab seda kohe püüdma.

Me kohtame füüsikas palju ka Mis suurus toimub suurusi, mida iseloomustab lisaks arvulisele väärtuse suund.

Tops & Tees

Näiteks ei saa me ennustada, kuhu teadaoleva kiirusega sammuv matkaja kolme tunni pärast kohale jõuab, kui me ei tea, millises suunas ta liigub. Matemaatikas nimetatakse suunatud sirglõiku vektoriks lad vector — kandja, edasiviija.

Jäiga keha niisugust mehaanilist liikumist, mille puhul keha kõigi punktide trajektoorid on paralleelsed ja kujult ühesugused, nimetatakse kulgliikumiseks ehk translatoorseks liikumiseks. Kui keha kõik punktid liiguvad mööda ringjoonimille keskpunktid asetsevad ühel ja samal liikumatul sirgelsiis on tegemist mehaanilise liikumisega, mida nimetatakse pöördliikumiseks ehk rotatoorseks liikumiseks. Üldjuhul koosneb jäiga keha mehaaniline liikumine kulg- ja pöördliikumisest. Pikemalt artiklis Liitliikumine Et keha või masspunkt liigub mingis keskkonnas näiteks inimene liigub Maa pinnalmis ise samuti liigub näiteks Maa liigub ümber Päikesesiis väljaspool seda keskkonda asuv vaatleja jälgib keha liikumist antud näites inimese liikumist ümber Päikesemida nimetatakse liitliikumiseks.

See nimetus on üle võetud ka füüsikasse. Ruumilist suunda omavaid füüsikalisi suurusi nimetatakse vektoriaalseteks suurusteks. Vektoriaalseteks suurusteks on näiteks kiirus, kiirendus ja jõud. Joonistel ja valemites tähistatakse vektoriaalseid suurusi nii, et suuruse tähise kohale märgitakse väike nooleke.

Seotud tooted

Näiteks kiirusvektori tähis on v ja jõuvektori tähis F. Vektori pikkust nimetatakse vektori mooduliks. Kii­rus­vektori pikkus on võrdne kiiruse arvväärtusega ja jõuvektori pikkus on võrdne jõu arvväärtusega. Vektoreid ehk suunaga lõike iseloomustab korraga nii lõigu pikkus kui suund. Kaks vektorit on võrdsed, kui nende pikkused on võrdsed ja nad on samal ajal ka ühesuguse suunaga.

Pikkuste või suundade võrdsusest veel vektorite võrdsuseks ei piisa. Pikkused ja suunad peavad võrdsetel vektorsuurustel korraga ühesugused olema vt joonis Vaatleme nüüd tehteid vektoritega.

3.2. FÜÜSIKALISTE SUURUSTE MATEMAATILINE KIRJELDAMINE

Vektori korrutamisel või jagamisel arvuga jääb suund samaks, tehe mõjutab vektori pikkust. Miinus ühega korrutamisel ehk vektoriaalse suuruse märgi vastupidiseks muutmisel jääb vektori pikkus samaks, aga suund muutub vastupidiseks vt joonis Vektorite liitmiseks on kaks võimalust: kolmnurga reegel ja rööpküliku reegel: Kolmnurga reegli järgi liitmisel tuleb teist vektorit iseendaga paralleelselt nihutada nii, et teise vektori algus ühtiks esimese vektori lõpuga.

Vektorite summaks on Mis suurus toimub vektori algusest teise lõppu suunatud vektor vt joonis. Rööpküliku reegli järgi liitmisel tuleb teist vektorit nihutada nii, et mõlema vektori alguspunktid langeksid kokku.

Mis suurus toimub

Vektorite summaks on liidetavatest vektoritest moodustuva rööpküliku diagonaali suunaline ja pikkune vektor vt joonis. Kui vektorite liitmine on selge, ei tohiks ka lahutamine raskusi valmistada. Vektori lahutamine teisest pole ju midagi muud kui vastupidise suunaga vektori liitmine vt joonis.