Teenused

  • Majutus – 18 kohta, suvel lisandub 12 kohta kämpingutes
  • Saun – võimalik rentida eraldi kuni kümnele inimesele
  • Peoruum – kuni kolmekümnele inimesele
  • Telkimine
  • Õhtusöögi tellimine vähemalt 20-le inimesele

Kõiki variante saab rentida eraldi, iga variandi puhul lisandub köögi kasutus ja pesemise võimalus, välikamin ja grillid. Suvel on kasutusel 5*10 m peotelk