See iidne, üldine - mõttetu ja haruldase erandiga absoluutselt mingit meditsiinilist vaidlust, tõenäoliselt ei lõpe kunagi. DGGE ribade järjestuse analüüsi jaoks lõigati ribad geeli alt, paigutati steriilsetesse 0, 5 ml torudesse ja pesti, et välistada uurea steriliseeritud veega. Neil bioloogilistel tegevustel on tohutu mõju mitte ainult setete ümbertöötamisele, vaid ka setete mikroorganismide arvukusele ja kogukonna struktuurile Dobbs ja Guckert, ; Steward jt, ; Marinelli et al.

  • Et selgitada Capitella ja bakterite vahelist seost orgaaniliste ainete tõhusa lagunemisega setetes proovides, püüdsime tuvastada bakterid, mis kasvasid mikrobioloogilises kogukonnas sedimentides tihedate Capitella laigudega.
  • Tähelepanekuid maisikasvatusest kahel viimasel aastal.
  • VaricoFix foorum.

Et selgitada Capitella ja bakterite vahelist seost orgaaniliste ainete tõhusa lagunemisega setetes proovides, püüdsime tuvastada bakterid, mis kasvasid mikrobioloogilises kogukonnas sedimentides tihedate Capitella laigudega. Soole TOC ja kinoonisisalduse seos bakterite arvukuse näitajana ei olnud selge, samas leiti märkimisväärne positiivne korrelatsioon Capitella biomassi ja kinooni sisalduse vahel setetes.

Eriti suurenes ubiquinone, mis esineb klassi Alphaproteobacteria liikmetes, sedimentides Capitella tihedate plaastritega. Teostasime denatureeriva gradiendi geelelektroforeesi DGGE Suurenemine liikme 3 5 cm, et identifitseerida alfaproteobakteri liigid sedimentides, kus on tihe ussilaigud, kasutades kahte setete proovidest saadud DGGE fragmenti ja ühte ussikeha fragmenti. Seonduvas süsteemis Capitella ja bakteritega orgaaniliselt rikastatud setetes võib orgaanilise aine lagunemine toimuda kiiresti.

On väga tõenäoline, et Capitella toimib bakterite promootorina orgaaniliselt rikastatud setetes ja toidab suurenenud baktereid ühe peamise toiduainena, samal ajal kui bakterid lagunevad setetes orgaanilist ainet Capitella abiga. Sissejuhatus Merepõhjaga, kus on mudane sette, domineerivad Suurenemine liikme 3 5 cm kogukonnas ladestusloomad Sanders, ; Levinton, ; Lopez ja Levinton, Nad liiguvad aktiivselt setete pinnale või õlgadele oma pinnaveekihtidesse, söödavad ja eritavad settekindlaid orgaanilisi ja anorgaanilisi materjale Fauchald ja Jumars, ; Lopez ja Levinton, Neil bioloogilistel tegevustel on tohutu mõju mitte ainult setete ümbertöötamisele, vaid ka setete mikroorganismide arvukusele ja kogukonna struktuurile Dobbs ja Guckert, ; Steward jt, ; Marinelli et al.

Mikroobide arvukus kipub Suurenenud lumfisolme peenise piki sisemiste udu Alongi, ; Aller ja Aller, ; Lucas et al. Erinevad bakterid hõlbustavad aktiivselt orgaanilise aine lagunemist nendes kohtades Aller et al.

Sette setetes olevad bakterid reageerivad Suurenemine liikme 3 5 cm sedimentidele sadestunud värske ja labiilse orgaanilise aine suhtes Meyer-Reil, ; Gooday ja Turley, Orgaanilise aine ülemäärane koormus setetele kipub tarbima üha enam lahustunud hapnikku setete peal ja interstitsiaalses vees ning põhjustab hapniku kadumist põhjavees Pearson ja Rosenberg, ; Holmer ja Kristensen, Selle tulemusena toimub orgaanilise aine anaeroobne lagunemine sulfaat-redutseerivate bakterite poolt sageli suure vesiniksulfiidi sisalduse tekkimisel setetes Holmer ja Kristensen, Kuna setete orgaaniline rikastumine suureneb, piirab see makro-põhjaloomade esinemist vähendatud tingimuste tekkimise tõttu.

Raskelt orgaaniliselt rikastatud setetes eksisteerivad ainult mitmed hoiuste toitmise keermega sarnased väikesed polükeedid, nagu näiteks Capitella liigid ja spioniidid, monopoliseerides setetes sisalduvaid toiduressursse Grassle ja Grassle, ; Tsutsumi ja Kikuchi, ; Tsutsumi, ; Seetõttu tundub, et orgaaniliselt rikastatud setteid on üks sobivaimatest kohtadest, et jälgida koostoimet ja seost ladestumist soodustavate polüsahvide ja bakterite vahel.

Kalakasvatus on arenenud suletud rannikuvetes kogu maailmas alates Kuid tänapäeval on paljudes kalakasvandustes võrkpliiatside all merepõhja põrandatesse paigutatud tohutud kogused kalade väljaheiteid ja toidujääke.

Nad kannatavad veekvaliteedi halvenemise tõttu, kuna orgaaniliselt rikastatud setetes on lahustunud hapniku kiirenenud tarbimine Gowen ja Bradbury, ; Wu, ; Naylor et al. Teisest küljest, selleks, et näidata koostoimet ja seost ladestussöötade ja bakterite vahel, on kalakasvanduste netipliiatside all asuvad merepõhjad üheks kõige ideaalsemaks ja kättesaadavamaks kohaks.

Seal valdavad Capitella liigid makro-põhjaelustikus Tsutsumi,; Weston, ; Karakassis ja Hatziyanni, ; Macleod et al. Tsutsumi ja Montani keskendusid Capitella liikide kiirele kasvule mahepõllumajanduslikult rikastatud setetes vahetult kalakasvanduse all külma aastaaegade jooksul koos lahustunud hapnikuga rikaste tingimustega ja selle mõjuga orgaanilise aine lagunemisele setetes. Nad pakkusid bioremediatsiooni tehnikat, et ravida orgaaniliselt rikastatud setteid, mis panid kunstlikult massiliselt kasvatatud Capitella sp.

Ma sügisel, kui põhjavee lahustunud hapniku tingimused on taastunud. Eespool mainitud idee põhjal oleme läbi viinud bioremediatsioonikatsed, et ravida orgaaniliselt rikastatud setet, mis on ladestunud veidi alla kalakasvanduse Amakusas, Kyushus, Lääne-Jaapanis, aastatel —, tutvustades kunstlikult massiliselt kasvatatud Capitella sp.

Ma sügisel merepõhja. Bioremediatsioonikatsetes suurenesid sisseviidud Capitella kolooniad hilisel sügisel ja talvel orgaaniliselt rikastatud setetes plahvatuslikult ning settelise orgaanilise aine Suurenemine liikme 3 5 cm vähenes kiiresti pärast kiiret rahvastiku kasvu Tsutsumi et al.

Kunihiro et al. UQ kinoonide hulgas, kui orgaaniliste rikastunud setetes leidsid aset usside tihedad plaastrid. Kuna UQ on üks ensüüme, mida kasutatakse aeroobse hingamise korral hingamisteede ahelas klassis Alphaproteobacteria Collins ja Jones,on väga tõenäoline, et orgaanilise aine tõhus lagunemine orgaaniliselt rikastatud setetes bioremediatsioonikatsetes ei realiseeritud Capitella toitumisaktiivsuse ühekordse toimega, vaid see oli tingitud Capitella seondumisest setete mikroorganismidega Chareonpanich et al.

Capitella mitmesugused bioloogilised aktiivsused settes, kaasa arvatud settimine settesse, pinnase setete sattumine setete pinnale, pinnase setete söötmine ja väljaheitega pelletite eritumine setetesse Tsutsumi et al. Selle uuringu eesmärk on selgitada Capitella sp.

I Video peenise suurus bakterid orgaanilise aine lagunemisel orgaaniliselt rikastatud setetes. Mahepõllumajanduslikult rikastatud setete, mis olid kogutud Capitella kolooniatega, mis toimusid Jaapanis Amakusa kalakasvanduses, bioremediatsioonikatsetes Arutame ökoloogilisi mõjusid, mis tulenevad klassi Alphaproteobacteria liikmete suurenemisest koos Capitella kolooniate tihedate paikadega orgaaniliselt rikastatud setetes.

Vee sügavus on lahe keskel umbes 16—20 m. Uuringu ajal loodi kalakasvandusteks netipliiatsit 12 m ja sügavusega 8 Suurenemine liikme 3 5 cm, kusjuures igas pliiatsis kasvatati umbes 5—20 tonni punast meriahvena, Pagrus majori ja kollast, Seriola quinqueradiata.

Taimehaigused.

Me seadsime kaks proovivõtukohta, kalakasvatuse võrgupulga kõrval Stn F ja kalakasvandustest umbes m kaugusele. Stn F-s muutus netopakendites kasvatatud kala kogus nende kasvust ja laevandusest tingituna kuu-kuu jooksul märkimisväärselt ligikaudu 10—20 tonni netopulga kohta. Kasvanud kala toiduks tarbitud orgaanilise aine üldkogus kuus varieerus Söötmise kogus kohandati kasvatatud kala füsioloogilistele tingimustele.

Capitella sp. Ma viidi mahepõllumajanduslikult rikastatud settesse 12 × 12 m 2 alla 5. Sette proovide võtmine Me tegime igakuiselt setete proovide võtmist Stn F-s koguti nelja settekeha proovid akrüülist käsi-südamiku proovivõtuseadmetega läbimõõduga 45 mmmis olid tehtud viiest erinevast punktist nelja nurga all ja keskel võrgu pensüsteli kohta. Üks neist neljast põhiproovist, mida koguti igas proovivõtukohas, kasutati Capitella populatsiooni tiheduse ja biomassi määramiseks ning teist kasutati setete tiheduse, redokspotentsiaali ORPTOC, kinoonisisalduse ja bakterite identifitseerimiseks DGGE-ga analüüs.

Stn C-s koguti kuus sedimenti tuumaproovi samamoodi nagu Stn F. Kolm neist kasutati setete tiheduse, ORP ja kinoonisisalduse määramiseks ja bakterite identifitseerimiseks.

  • Олвина так и подмывало ответить: "Макет, надо полагать", но такой ответ был бы настолько очевидным, что он решил просто промолчать.
  • Он каким-то образом должен был внушить этим людям истины, постигнутые им в Лисе; но можно ли было заставить их понять нечто невиданное и с трудом вообразимое.
  • Олвин остановился, и глаза его затуманились мыслью до такой степени, что какое-то время он, похоже, просто не отдавал себе отчета в окружающем.

Ülejäänud kolme proovi kasutati setete tiheduse määramiseks. Koguti ka sette tuuma proov TOC määramiseks KK tüüpi südamiku proovivõtuseadmega läbimõõt 40 mm ja kolm haardeproovi, kasutades Eckman — Birge haardeproovi 20 × 20 cm 2 paadist. Me võtsime igast proovist 10 setteproovi, kasutades Capitella sp.

Kvantitatiivseks analüüsiks südamiku proovivõtjat 5 × 5 × 5 cm 3. Capitella keha ümbruses esinevate alfaproteobakteri liikide identifitseerimiseks koguti sukeldujaid Pärast seda, kui me kinnitasime, et ussid olid väljaheited, panime need 1, 5 ml tuubi.

Külvitehnika puudused.

Ravi protseduurid järgnesid Kinoshita et al. Sette tiheduse mõõtmiseks kuivatati iga kihi viilutatud setete proove ° C juures üleöö. Seejärel arvutati setete tihedus, jagades kuivmassi ruumalaga 33 cm3.

Sette settekeha määrati Kinoshita et al. Stn F-s oli setete ORP-d ja TOC-d esindatud sette proovide keskmiste väärtustega, mis on kogutud viies erinevas kohas, vahetult võrgu nelja nurga ja keskpunkti all. Stn C juures olid need esindatud setete proovi kolme replikatsiooni keskmiste väärtustega. Sete sisaldava kinoonisisalduse analüüs Sette mikroobne kinoonisisaldus määrati Kunihiro et al.

Numbriga n on märgitud Penise Video vorm ja mootmed külgahelas olev isopreeniüksus. Näiteks kujutab UQ ubikinooni koos 10 isoprenoidühikuga. Osaliselt Suurenemine liikme 3 5 cm MK-d väljendati MK- n H xkus x näitab külgahelat küllastavate vesinikuaatomite arvu. Näiteks MK-7 H2 kujutab MK-d seitsme isoprenoidühikuga ja üks seitsmest ühikust hüdrogeenitakse kahe vesinikuaatomiga. Üldiselt on ühel bakteriliigil või -liigil ainult üks domineeriv hingamiskvinooni, ubikinooni ja MK liik Hedrick ja White, ; Hiraishi, Tabelis 1 on kokku võetud bakterite ja domineerivate kinooniliikide filogeneetilise omistamise vastavus.

Iga rühma koostise suhe kinoonisisalduses võib peegeldada mikroobide kogukonna energia ainevahetuse omadusi. Enne DNA ekstraheerimist pandi 1, 5 ml katseklaasi kokku 0, 5 g niisket setet.

Suurenenud liige munn

Iga pellet suspendeeriti uuesti µl Lysis-lahust HE ja 35 µl Lysis-lahust 20S komplektis ja inkubeeriti 65 ° C juures 1 tund. Proov külmutati temperatuuril ° C 1 tund ja sulatati temperatuuril 65 ° C 15 minutit.

DNA ekstraheerimise efektiivsuse suurendamiseks korrati külmutamise-sulatamise tsüklit kolm korda. Järgmised sadestusetapid viidi läbi vastavalt tootja juhistele Nippon geen. Lõplikke ekstrakte säilitati ° C juures, kuni neid kasutati PCR amplifikatsiooniks.

PCR-amplifikatsioon viidi läbi 35 tsükliga touchdown-termotsükli programmis järgmiselt: pärast esialgset denaturatsiooni 9 minutit 94 ° C juures, sisaldas iga tsükkel denatureerimist 94 ° C juures 1 min, praimeri anniilimine lõõmutamistemperatuuril TA 1 min ja praimeri pikendamine 72 ° C juures 1 min.

Viimase 20 tsükli jooksul oli TA 55 ° C. Rattasõitule järgnes lõplik praimeri pikendamine 72 ° C juures 10 minutit. Igas sõidurajal koostati DGGE-ribade profiilid ribalaiuste intensiivsuste alusel sõiduraja koguintensiivsusele täiendav tabel 1.

Crochet Simple Cheeky Monokini - Crochet One Piece Bikini Tutorial, Small, Medium, Large, 1X, 2X 3X

DGGE ribade järjestuse analüüsi jaoks lõigati ribad geeli alt, paigutati steriilsetesse 0, 5 ml torudesse ja pesti, et välistada uurea steriliseeritud veega. Väike tükk riba oli PCR amplifikatsiooni matriitsina. Amplifitseeritud produktidele viidi läbi uus DGGE etapp, et kinnitada nende elektroforeetiline liikuvus.

Tähelepanekuid maisikasvatusest kahel viimasel aastal. - Older Seeds

Kloonide analüüs, mis põhineb kinooniprofiilil või DGGE-ribade profiilil Mikroobse kogukonna muutuste hindamiseks setetes arvutati mikroobse kogukonna erinevuse indeks D järgmise võrrandi abil Hiraishi et al. Kinoonprofiilides on f ki ja f kj k ja kinode komponendi moolfraktsioonid vastavalt i ja j proovidele. Kinoonide erinevuste väärtusi. Bakterite isoleerimine kalakasvanduse setetest Püüdsime alfaproteobakteri liike isoleerida pinnaseteest, mis koguti Stn F-s 8.

Proovid lahjendati kordse seeriaga filtreeritud loodusliku merevee abil.

Posts navigation

Kõiki lahjendusi jaotati 0, 1 ml Shioi sööde plaatidele Shioi, ja seejärel inkubeeriti 20 ° C juures valgustingimustes 2 nädalat. Roosa-värvilised kolooniad võeti üles ühest neist plaatidest ja kasvatati uuesti Shioi söötmel.

Seda puhastamisprotseduuri korrati mitu korda, kuni saime ühe tüve. Fülogeneetiline analüüs ja järjestuste liitumiskoodid Alfaaproteobakteri liikide DGGE ribadest saadud eraldused, eraldatud bakterid ja nende sarnased järjestused, mis on viidatud Ribosomal Database'i projekti andmetest vabastamine Fülogeneetilised puud valmistati naabriühenduse meetodil, kasutades ClustalX versiooni 2.

Stn F juures on Capitella sp. Ma kipun sügisel kuni talveni loomulikult taastuma, kui põhja vertikaalsel segamisel veepõhjaga varustatakse hapnikurikka vett, mistõttu setete pinnakihis tekivad oksüdeeritud tingimused Tsutsumi ja Kikuchi, ; Tsutsumi,; Tsutsumi, ; Srithongouthai et al.

Juuni Oleme püüdnud kiirendada Capitella populatsiooni taastumist massikultuuritud kolooniate sissetoomisega ja soodustada orgaaniliselt rikastatud setete bioremediatsiooni Stn F-s alates Capitella populatsiooni tihedus ulatus Nooled näitavad Capitella sp.

I Stn F.