Eesti Kirik, 6. Aasmäe, A.

Julius Mark sündis Gümnaasiumihariduse omandas ta Tallinnas venekeelses Aleksandri Gümnaasiumis.

Meeste liikmete mootmed

Aastatel — õppis ta Tartu ja — Helsingi ülikoolis ning osales I maailmasõjas ja Vabadussõjas. Mark Tartu Ülikooli korraliseks professoriks uurali keeleteaduse alal.

Poisi peenise suurused aastas

Ta uuris ja õpetas üliõpilastele mitmeid keeli, eriti lapi keelt ja mordva keeli, hiljem ka komi ja udmurdi keeltungari keele olemust ja ajalugu, aga ka soome-ugri keelte suhteid teiste keelkondade keeltega ning keeleteaduse üldprobleeme. Mark tegeles ka tõlketööga, näiteks tõlkis ungari keelest Ferenc Molnári "Pál-tänava poisid".

The Great Gildersleeve: Leroy's Toothache / New Man in Water Dept. / Adeline's Hat Shop

Auditooriumis ta üliõpilastel eriti rääkida ega küsimusi esitada ei lasknud, kuigi mitteformaalses õhkkonnas nendega suhtles. Kui üks Prantsusmaal õppimas käinud üliõpilane julges pomiseda, et professor Aurélien Sauvageot'l on ühes küsimuses teistsugune seisukoht, saatis Mark ta auditooriumist välja ning asi lõppes sellega, et too läks hoopis metsandust õppima.

140249 - NSVL olümpia meeskonna liikme suur märk.

Mark lõi kaasa Õpetatud Eesti Seltsi töös ja valiti Tema algatusel võttis Õpetatud Eesti Selts töökeelena kasutusele eesti keele. Mark õhutas noori õpetlasi ÕESis esinema ja avaldama seltsi väljaannetes oma töid.

Mis on enamik liikmest

Tema enese sulest ilmus ÕESi aastaraamatus ja toimetistes nii keele- kui ka etnograafiaalaseid uurimusi, nagu da-infinitiivi keerulistest vormidest läänemeresoome keeltes, viljakoristamisest ja rehepeksust Eestis jms. Mark lõi tihedad sidemed ka teiste maade soome-ugri keelte uurijatega.

  1. Julius Mark sündis
  2. Liikme suurendamine Kuidas

Ta viibis uurimisreisidel Ungaris, Soome Lapimaal, Nõukogude Liidu soome-ugri aladel Selline ulatuslik uurimistöö ja mitmekülgne teaduslik-organisatoorne tegevus lõid eeldused, et J. Margist sai Rahvasteliidu Vaimse Koostöö Komisjoni Eesti Rahvusliku Komitee koosseisus võttis ta tegusalt osa juba Suure liikme mark asutamise ettevalmistamisest.

Ta tundis suurt muret selle pärast, et ühe esialgse projekti kohaselt olid kodumaised teadused kavandatavas Teaduste Akadeemias mõnevõrra tagaplaanile surutud. Mark valiti vastasutatud Eesti TA asepresidendiks.

Kiik ja liikme suurus

Ta oli ka Eesti TA esimese aastaraamatu toimetaja ilmus Margi elukäik pärast sõda kulges edasi paguluses, ta lahkus Eestistviibis esialgu Taanisseejärel alates