Lisaks kajastab väärtuse ülehindamine eriti suurlinnapiirkondades ka rännet suurtesse linnadesse ja eluasemete alapakkumist. Minu töö on olnud nii teoreetiline kui ka empiiriline, pannes suuremat rõhku viimasele. Saksamaa majandusekspertide nõukogu on sageli hoiatanud EKP rahapoliitika tõttu tekkiva inflatsioonisurve eest ja soovitatud intressimäärade tõstmist.

Märts — november Finantsmajanduse professor W3õigus- juhtimis- ja majandusteaduskond, Johannes Gutenbergi ülikool Mainzis Aprill — veebruar Finantsmajanduse professor W2õigus- juhtimis- ja majandusteaduskond, Johannes Gutenbergi ülikool Mainzis Mai — august Bonnis asuva Max Plancki ühishüvede alaste uuringute instituudi vanemteadur järeldoktorantuur September — märts Järeldoktorantuuri külalisteadur, Harvardi ülikooli majandusteaduskond, Cambridge, USA Veebruar — aprill Majandusteaduste dotsent, Mannheimi ülikooli majandusteaduskond Veebruar Väitekirja dr.

Poliitikaga seotud publikatsioonid valik Target-Salden, Leistungsbilanzsalden, Geldschöpfung, Banken und Kapitalmärkte [Target-saldod, jooksevkonto saldod, rahaloome, pangad ja kapitaliturud], kaasautor Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99 9, — Verursachen Target-Salden Suurus 18 peenis für die Steuerzahler?

Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach Soltuvus liikme suurusest rahvusest euro area reform, kaasautorid Agnès Bénassy-Quéré, Markus K. Isiklik ja erialane taust 1. Palun tooge esile oma peamised erialased oskused raha- finants- ja ettevõtlusvaldkonnas ning peamised Euroopa ja rahvusvahelised kogemused. Olen olnud finantsmajanduse professor alates Minu uurimistöö on alati olnud tihedalt seotud raha- ja finantsküsimustega.

Muu hulgas olen tegelenud finantskriiside põhjuste ja neile reageerimisega, pöörates erilist tähelepanu pankade pankrotti minemiseks liiga suureks muutumisele ja mõjule, mida see avaldab pankade reguleerimisele.

Soltuvus liikme suurusest rahvusest

Lisaks olen analüüsinud finantsmullide esinemist ja tagajärgi ning näidanud, kuidas finantssektori nõrkus suurendab varade hinnamullidest tulenevat haavatavust. Samuti käsitlesin keskpankade ja makrotasandi usaldatavuspoliitika võimalikku rolli finantsmullidega tegelemisel.

Teistes dokumentides käsitleti finantshäirete võimendamist varade kiirmüügi kaudu ja seda, kuidas keskpangad suudavad sellise soovimatu turudünaamikaga toime tulla. Minu teine uurimisvaldkond käsitleb finantsintegratsiooni mõju majanduskasvule. Ühes minu dokumendis juhiti tähelepanu majanduslikule kahjule, mida põhjustab finantsintegratsiooni katkemine euroala kriisis. Osa minu uurimistööst on keskendunud pangandusliiduga tihedalt seotud teemadele, nagu riikide ja pankade vastastikuse sõltuvuse määravad Kuidas suurendada Sex Dick 13 ning pankade kriisilahenduse korra mõju süsteemsele riskile.

Minu töö on olnud nii teoreetiline kui ka empiiriline, pannes suuremat rõhku viimasele. Osa minu tööst on keskendunud ajaloolistele sündmustele, mis ulatuvad tagasi kuni Lisaks olen saanud palju poliitilisi kogemusi tänu oma liikmesusele Saksamaa majandusekspertide nõukogus, mis on Saksamaa valitsuse peamine sõltumatu majandusnõuandeorgan ja mille liige ma olen olnud alates Sellel ametikohal olen teinud intensiivset tööd finants- ja rahandusstabiilsusega seotud teemadel, eelkõige euroala struktuuri reformimisel pangandusliit, kapitaliturgude liit ja ESMi reform.

Näiteks oleme töötanud välja ettepanekud selle kohta, kuidas saaks reguleerida riiginõudeid, mis näib olevat üks peamisi komponente paketis, mille eesmärk on pangandusliidu väljakujundamine. Muud teemad puudutasid Saksamaa ja Euroopa pangandussektori ees seisvaid probleeme, sealhulgas probleeme, mis tulenevad digitaliseerimise käigus toimuvatest struktuurimuutustest.

Olen olnud paljude teiste rahandus- ja finantsökonoomika valdkonna komiteede liige. Alates Sellel ametikohal töötasin madalate intressimäärade töökonnas ja olin üks finantsvaldkonna reguleerimise võimalikku liigset keerukust käsitleva hiljuti avaldatud ASC aruande koostajatest. Nende ja muude tegevuste kaudu olen suutnud luua ulatusliku võrgustiku keskpanganduse ja järelevalve valdkonnas kogu Euroopas ja kaugemalgi.

Olen teinud kaastööd ka arvukatele poliitikaga seotud publikatsioonidele.

Soltuvus liikme suurusest rahvusest

See aruanne rõhutab minu pühendumust Euroopale, mis kajastub ka minu paljudes teistes poliitikaga seotud publikatsioonides. Näiteks töötasin välja Euroopa hoiuste tagamise mudeli koos Nicolas Véroniga. Võttes arvesse minu varasemat tööd Euroopa küsimustes, nimetati mind hiljuti Prantsusmaa ja Saksamaa valitsuse poolt Aacheni lepingu alusel asutatud Prantsuse-Saksa majandusekspertide nõukogu liikmeks ja valiti selle kaasesimeheks.

Soltuvus liikme suurusest rahvusest

Olen saanud oma teadus- ja poliitikatöö eest mitmeid auhindu, muu hulgas liikmesuse Nordrhein-Westfaleni teaduste ja kunstide akadeemias ning Berliini-Brandenburgi teaduste akadeemias, saksa keelt kõnelevate majandusteadlaste ühenduse Verein für Socialpolitik Stolperi auhinna minu panuse eest majanduspoliitikasse minu teadusuuringute kaudu ja rahandusseminari auhinna, mis on iga-aastane auhind silmapaistvate teaduslike või praktiliste saavutuste eest rahanduse valdkonnas.

Olen alati võtnud sõna avalikes aruteludes, mis kajastub arvukates intervjuudes ja ajaleheartiklites, samuti aktiivses Twitteri kontos. Hiljuti nimetas Saksamaa ajaleht FAZ mind saksakeelse piirkonna kõige mõjukamaks naisökonomistiks. Kõige olulisem on mainida, et ma olen alati olnud avatud headele argumentidele, kaitstes samal ajal seisukohti, mida ma pidasin asjakohaseks.

Kas Teil on ärilisi või finantsosalusi või muid sidemeid, mis võiksid olla vastuolus Teid ootavate kohustustega, ja kas on teisi olulisi isiklikke või muid tegureid, mida parlament peab Teie ametissenimetamist kaaludes arvesse võtma?

Millised on Teie peamised eesmärgid, mida taotleksite oma Euroopa Keskpanga mandaadi jooksul? Minu peamine eesmärk oleks täita EKP hinnastabiilsusega seotud mandaati, säilitades samal ajal keskpanga sõltumatuse.

Teine eesmärk oleks aidata edendada põhjaliku ja andmepõhise analüüsi kultuuri, et kajastada ja parandada rahapoliitikat ning tegeleda uute arengusuundadega, nagu digitaalsed muutused või kliimamuutused.

Soltuvus liikme suurusest rahvusest

Selline lähenemisviis oleks kasulik rahapoliitika raamistiku eelseisval läbivaatamisel. Lisaks püüaksin teavitada üldsust paremini EKP poliitikast, et inimesed mõistaksid EKP otsuseid ja nende aluseks olevaid põhjendusi, jäädes samas kriitikale avatuks. EKP rahapoliitika 4.

Feed aggregator

Milline peaks Teie meelest olema EKP rahapoliitika praegustes makromajanduslikes tingimustes? Kuivõrd tulemuslikuks peate EKP tööd oma peamise eesmärgi saavutamisel, s. Saksamaa majandusekspertide nõukogu on Milline on Teie arvamus?

Kas võiksite seda pööret täpsemalt kirjeldada? EKP on viimase 20 aasta jooksul olnud oma peamise eesmärgi ehk hinnastabiilsuse saavutamisel väga edukas. See on märkimisväärne tulemus, kuna tegemist on olnud raske perioodiga, mil meid tabas ka suurim finantskriis alates suurest depressioonist. Sel ajal ei olnud peamine oht ülemäärane inflatsioon, nagu mõned alguses kartsid, vaid pigem finantskriisile järgnev deflatsioonisurve.

EKP sihikindel poliitika suutis neid deflatsiooniriske vältida. Kõigi nende aastate jooksul järgis EKP oma poliitikas talle antud volitusi ja jäi alati kindlalt selle piiridesse. Uuringud on näidanud, et EKP poliitika ei ole kaasa aidanud mitte ainult kõrgemale inflatsioonile, vaid ka suuremale Soltuvus liikme suurusest rahvusest ja madalamale tööpuudusele.

Praegust olukorda iseloomustab üleilmne majanduslangus, mis on seotud kaubanduskonflikti ja eelseisva Brexiti tõttu kasvava ebakindlusega. Majanduslangus kajastub tööstuse nõrkuses ja investeerimisnõudluse vähenemises. Selle tulemusena on aeglustunud ka Soltuvus liikme suurusest rahvusest majanduskasv. Paljudes riikides on teenustesektoris kasv siiani stabiilne ning tarbimise kasv ja Soltuvus liikme suurusest rahvusest püsivad tugevana. Siiski on olemas oht, et tootmissektori nõrkus võib kanduda üle teistesse majandusvaldkondadesse, mis õõnestaks tarbijate ja ettevõtjate usaldust ning seega ka tarbimist ja investeeringuid.

Kuna EKP on kohustunud säilitama euroalal hinnastabiilsuse, peab ta neid arenguid väga hoolikalt jälgima. Inflatsioonisurve on vähenenud ja praegune majandusareng võib veelgi suurendada langussurvet.

Praegused prognoosid järgmiseks paariks aastaks näitavad, et inflatsioon ei ole EKP eesmärgiga ikka veel kooskõlas.

Soltuvus liikme suurusest rahvusest

Seetõttu on jätkuvalt vaja leebet rahapoliitikat. Samal ajal tuleb hoolikalt jälgida kõrvalnähte, et need positiivset mõju üle ei kaaluks.

Saksamaa majandusekspertide nõukogu majandusväljavaated olid Tol ajal prognoosis Saksamaa majandusekspertide nõukogu lähitulevikuks tarbijahindade märkimisväärset tõusu.

Märts — november Finantsmajanduse professor W3õigus- juhtimis- ja majandusteaduskond, Johannes Gutenbergi ülikool Mainzis Aprill — veebruar Finantsmajanduse professor W2õigus- juhtimis- ja majandusteaduskond, Johannes Gutenbergi ülikool Mainzis Mai — august Bonnis asuva Max Plancki ühishüvede alaste uuringute instituudi vanemteadur järeldoktorantuur September — märts Järeldoktorantuuri külalisteadur, Harvardi ülikooli majandusteaduskond, Cambridge, USA Veebruar — aprill Majandusteaduste dotsent, Mannheimi ülikooli majandusteaduskond Veebruar Väitekirja dr. Poliitikaga seotud publikatsioonid valik Target-Salden, Leistungsbilanzsalden, Geldschöpfung, Banken und Kapitalmärkte [Target-saldod, jooksevkonto saldod, rahaloome, pangad ja kapitaliturud], kaasautor Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99 9, — Verursachen Target-Salden Risiken für die Steuerzahler? Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform, kaasautorid Agnès Bénassy-Quéré, Markus K. Isiklik ja erialane taust 1.

Euroala Euroala majanduskasvu dünaamika märkimisväärse aeglustumise tõttu ei ole see hindade kasvutempo kiirenemine aset leidnud. Saksamaa majandusekspertide nõukogu tunnistas seda ka ise oma viimases aruandes, mis avaldati Rahapoliitiline pööre ei oleks seega praeguses etapis asjakohane. Saksamaa majandusekspertide nõukogu esitatud rahapoliitika eeskirju nagu traditsiooniline Taylori reegel tuleks käsitada pigem positiivse kui normatiivse kontseptsioonina.

 1. Liikme paksuse tahtsus
 2. Video massaaz suurendamiseks munn
 3. Nimi[ muuda muuda lähteteksti ] Nimi "India" tuleneb Induse jõe nimest, mis pärineb vanapärsia sõnast hindūš.
 4. Feed aggregator | Page 30 | University of Tartu
 5. С другой стороны, он проявляет болезненное любопытство по отношению к темам, которых мы обычно не обсуждаем.
 6. Тогда скажи мне вот что, - спросил он, - как могут твои соплеменники остановить меня, если я попытаюсь уйти с нетронутой памятью.

Nende eeskirjade hindamine põhineb eelkõige stabiilsel alusstruktuuril. Kui aluseks olevas aegreas esineb struktuurne katkestus, ei saa nende eeskirjade põhjal otsustada, kas hetkel kehtiv poliitiline hoiak on asjakohane. Saksamaa nõukogu on rõhutanud rahapoliitika võimalikke kõrvalmõjusid, mida on arutatud ka Euroopa Keskpanga nõukogus, sest need võivad mõjutada rahapoliitika ülekandemehhanismi.

Üheks näiteks on võimalikud kõrvalmõjud finantsstabiilsusele. Pikaajaline madalate intressimäärade periood mõjutab kinnisvarahindu ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on esitanud mitmele liikmesriigile hoiatusi ja soovitusi seoses võimalike liialdustega elamukinnisvaraturul.

Selliste nõrkade kohtadega tuleb eelkõige tegeleda makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete kaudu, mida saab kohandada ka iga riigi konkreetsele olukorrale. Lisaks kajastab väärtuse ülehindamine eriti suurlinnapiirkondades ka rännet suurtesse linnadesse ja eluasemete alapakkumist.

Seega on vaja palju ulatuslikumaid poliitikameetmeid, sealhulgas makrotasandi usaldatavus- ja eluasemepoliitika meetmeid. Mida arvate EKP nõukogu Millisel arvamusel olete sellest, kuidas otsus tehti, pidades eelkõige silmas, et mõned EKP nõukogu liikmed väljendasid pärast otsuse vastuvõtmist sellele avalikku vastuseisu?

Millisel arvamusel olete üldisemalt sellest, kuidas rahapoliitilisi otsuseid on varem Liige suurendab tookulusid, ja kas arvate, et seda tuleks muuta?

Kui jah, siis kuidas? EKP nõukogu septembrikuised otsused peegeldasid viimastel kuudel täheldatud majanduskasvu aeglustumist. Otsused kajastavad ka raskusi rahaliste stiimulite säilitamisel, kui intressimäärad on efektiivse alampiiri lähedal. Otsusega heaks kiidetud meetmete kogumiga peaks olema võimalik anda reaalsektorile lisatoetust, säilitades soodsad rahastamistingimused. Eelkommunikatsiooni kohandati arukalt, sidudes tulevased meetmed otseselt inflatsiooniväljavaatega, mis tagab EKP reaktsioonifunktsiooni suurema läbipaistvuse ja aitab turuosalistel kergemini valmistuda selleks, kuidas EKP alusandmete muutumisele reageerib.

Intressimäärade kohta tehtud otsuseid analüüsin järgmisele küsimusele vastates. Meediakajastuste põhjal olen aru saanud, et EKP nõukogu leppis ühehäälselt kokku, et praeguses olukorras on vaja leebet rahapoliitikat.

Kohtulahendite liigitus

Nõustun täielikult selle seisukohaga. Eriarvamustel oldi siiski konkreetsete rahapoliitika instrumentide küsimuses, eelkõige seoses vajadusega taasalustada varaostu. Sellised lahkarvamused ei näita niivõrd probleeme otsustusprotsessis kui oma olemuselt keerulist olukorda. Olen EKP nõukogu otsustusprotsessist väga heal arvamusel.

Mulle teadaolevalt võeti otsused vastu vastavalt eeskirjadele pärast seda, kui kõigil, sealhulgas hääleõiguseta nõukogu liikmetel, oli võimalus olla ära kuulatud. Kuidas hindate madalate intressimäärade mõju?

 • RAPORT mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta
 • Kuidas suurendada oma peenise 10 cm vorra
 • [VSL] Dictionary of Foreign words
 • India – Vikipeedia
 • – Riigi Teataja
 • 5 cm paks
 • Meeste nali liikme mootmed

Saksamaa majandusekspertide nõukogu on sageli hoiatanud EKP rahapoliitika tõttu tekkiva inflatsioonisurve eest ja soovitatud intressimäärade tõstmist. Kuidas selgitate seda, et inflatsioonisurve ei realiseerunud, ja milliseid tagajärgi nendest vastupidistest prognoosidest teete? Üldiselt tundub, et euroala kogemus madalate ja isegi negatiivsete intressimääradega on olnud positiivne. Tundub, Soltuvus liikme suurusest rahvusest baasintressimäärade ülekandmine rahastamistingimustele on toiminud sujuvalt ja majandusele kasu toonud.

Madalad intressimäärad on siiski tekitanud muret inimestele, kes kardavad, et madalad intressimäärad ohustavad nende võimet säästa ja eriti vanaduspõlveks sääste koguda. Madalad intressimäärad peegeldavad tegelikult pikaajalisi põhisuundumusi, nagu vananev ühiskond ja nihe vähem kapitalimahukate sektorite suunas, ning neid ei saa seostada üksnes rahapoliitikaga.

Soltuvus liikme suurusest rahvusest

EKP baasintressimäärade tõstmine ei aitaks tõenäoliselt nii või teisiti inimeste olukorda parandada.