Iga poliitik ei suhtle ainult potentsiaalselt iga teise poliitikuga, vaid ta tahab ka kuulata, kuidas teised poliitikud omavahel suhtlevad. Parlamendi ülesanne on teostada demokraatlikku järelevalvet Euroopa Liidu üle. Raamatukogunduse mõttetalgud avalik üritus Toimumisaeg: päev täpsustamisel mai Asukoht: kokkuleppel Töövorm: raamatukogunduse mõttetalgud Kirjeldus: Arutlusel oli kolm suurt teemat: raamatukoguteenuse korraldus, raamatukogu teenus ja raamatukoguhoidja pädevus. Mõtleme üldiselt sellest, kuidas üks esinduskogu liige ja esinduskogu tervikuna peaks toimima. Kas konkursi korraldaja kindlustab esinemiseks vajaliku helitehnika ja näiteks digiklaverid?

Aluslepingud esmased õigusaktid on aluseks suurele kogumile teisestele õigusaktidele, mis mõjutavad otseselt Euroopa Liidu kodanike igapäevaelu.

Uue mõtte töörühm

Teiseste õigusaktide hulka kuuluvad põhiliselt EL-i institutsioonide määrused, direktiivid ja soovitused. Lissaboni lepinguga muudeti Euroopa Liidu institutsioonilist raamistikku, mille sätete eesmärk on suurendada institutsioonide tegevuse demokraatlikku legitiimsust ja läbipaistvust ning muuta institutsioonid tõhusamaks ja nende tegevus sidusamaks. Euroopa Liidu kolm põhiinstitutsiooni on Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikeEuroopa Parlamendi esindab kodanikke ja Euroopa Komisjoni liikmesriikide valitsuste esindajatest moodustatud sõltumatu organ, kes seisab Euroopa ühishuvide eest.

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu[ muuda muuda lähteteksti ] Euroopa Liidu Nõukogu mida on nimetatud ka ministrite nõukoguks on liidu peamine otsusetegija.

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Igal nõukogu istungil osaleb üks minister igast liikmesriigist. See, milline minister osaleb, oleneb istungi päevakorras olevast valdkonnast: välispoliitika, põllumajandus, tööstus, transport, keskkond jne.

Nõukogul on seadusandlik võim, mida ta jagab Euroopa Parlamendiga vastavalt kaasotsustamismenetlusele. Lisaks vastutavad nõukogu ja parlament võrdselt Euroopa Liidu eelarve vastuvõtmise eest.

Uue mõtte töörühm

Nõukogu sõlmib ka rahvusvahelised lepingud, mille üle komisjon on läbirääkimisi pidanud. Nõukogu senine praktika, mille kohaselt oli iga liikmesriik rotatsiooni põhimõttel 6 kuu jooksul nõukogu eesistujaks, on asendatud meeskonnaeesistumisega, mille puhul 3 liikmesriigist koosnev grupp on nõukogus välja arvatud välisasjade nõukogu ja selle töögruppides 18 kuu jooksul eesistujaks.

Euroopa Ülemkogu saab Euroopa Liidu institutsiooni staatuse 2,5 aastaks valitava eesistuja ning piiratud õiguse kehtestada õigusakte. Pikemalt artiklis Euroopa Parlament Parlamendi plenaaristung toimub tavapäraselt Strasbourgis ning lisaistungid Brüsselis.

  • Peenis ja koht suurus
  • Sotsiaalteadustes ei eksisteeri sageli midagi sellist, mida võiks nimetada seaduseks sellises tähenduses nagu seda on loodusseadused.

Parlamendil on 20 komiteed, mis valmistavad ette plenaaristungeid, ning mitu fraktsiooni, mis kogunevad harilikult Brüsselis. Parlamendi peasekretariaat asub Luxembourgis ja Brüsselis. Euroopa Parlamendi liikmete arv onlisaks Euroopa Parlamendi presidendi koht. Seejuures on määratud kindlaks nii ühest liikmesriigist valitud saadikute maksimumarv 96 kui ka miinimumarv 6.

Mote suuremad liikmed

Parlament osaleb Euroopa Liidu seadusandlikus tegevuses mitmel tasandil: Koostöömenetlus võeti kasutusele ühtse Euroopa aktiga Selle menetluse puhul esitab parlament oma arvamuse Euroopa Komisjoni poolt ette valmistatud direktiivide ja määruste eelnõude kohta, misjärel võib komisjon neid parlamendi ettepanekuid arvestades muuta.

Nõusolekumenetlus kehtib aastast Millal täpsemalt konkursi voorud toimuvad?

Eesti Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt SDE on veendunud, et ühendhaigla idee jõuab poliitikute ette arutamiseks pigem varem kui hiljem ja ta tunnustas idee algatajaid öeldes, et tema on seda juba ette toetav. Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed tõdevad aga ühiselt, et ideel on ka riskikohti, mida tuleb analüüsida. Sest on levinud juba arvamus, et see puudutab maakonnahaiglaid, et midagi võib kaduda. Et me kindlasti sotsiaalkomisjoni kutsume inimesed ministeeriumist, aga ka need mõtte algatajad, tohtrid, et seda rohkem teada saada," rääkis Kütt "Aktuaalse kaamera" vahendusel.

Saame jagada esinejad voorudesse alles pärast registreerimise lõppemist. Kuna konkurss toimub esimest korda, on keeruline osavõtjate arvu prognoosida. Oleme voorude korraldamisel arvestanud, need ei kattuks teiste oluliste konkursside kuupäevadega.

Mote suuremad liikmed

Kas konkursi korraldaja kindlustab esinemiseks vajaliku helitehnika ja näiteks digiklaverid? Jah, konkursi korraldaja tagab helitehnika ja korraliku kontsertklaveri. Kui palju aega on eraldatud iga osaleja prooviks eelvoorus?

Step by Step Aquascaping Tutorial (200L)

See selgub pärast registreerimist. Võib juhtuda, et tervet lugu ei saa läbi teha, kuid kindlasti saab teha akustikaproovi. Kuupjuur sellest onmis on põhimõtteliselt sama, mis meie praegune riigikogu suurus Eestil on täpselt nii suur parlament kui meil võiks olla.

Kui see oleks oluliselt väiksem, siis ajapikku hakkaks vajadus seda suurendada süsteemset survet avaldama.

Selgitus: Töörühma töökorraldus; Mõttetalgute organiseerimine; Kokkuvõtted ja Raamatukogunduse mõttetalgud avalik üritus Toimumisaeg: päev täpsustamisel mai Asukoht: kokkuleppel Töövorm: raamatukogunduse mõttetalgud Kirjeldus:

Ei ole mõtet odava populaarsuse nimel lõhkuda midagi, mis on õige. Kõige viimati tuli riigikogu suuruse vähendamise ideega välja Riigireformi Sihtasutus. Erinevalt paljudest teistest, kes selle ideega päevavalgele on tulnud, oli neil aga olemas ka natuke sisulisem põhjendus, miks Eestil peaks väiksem parlament olema.

Paraku ei ole see põhjendus aga pädev. Nad juhtisid tähelepanu sellele, et teistes Baltimaades ning Skandinaaviamaades on umbes 30 kuni 50 parlamendisaadikut ühe miljoni elaniku kohta, Eestis aga üle Järelikult on Eestis neid liiga palju.

Navigeerimismenüü

Kas tõesti? See argument põhineb eeldusel, et seos elanikkonna suuruse ja parlamendiliikmete arvu vahel on või peaks olema lineaarne. Olenemata riigi rahvaarvust, peaks olema üks optimaalne parlamendiliikmete arv inimese kohta. See ei ole aga tõsi, kui vaatame, mis maailmas toimub, ning sellele oleks väga keeruline kui mitte võimatu leida loogiliselt veenvat seletust. Mõttetalgud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühma korraldusel toimusid Rahvusraamatukogu väikeses saalis Ürituse eesmärgiks on arenduste tutvustamine, arendustest tuleneva kasu viimise võimalustest raamatukogu kasutajatele ja kuidas raamatukoguteenuse väärtus seeläbi suureneb.

Mote suuremad liikmed

Mõttetalgute eesmärgiks oli teha ülevaade Eesti Rahvusraamatukogu tehtud ja plaanitud muudatustest tervele raamatukoguvõrgule, sh erinevate raamatukogutüüpide võimekuse ja efektiivsuse kasvatamine ning üleriigiline raamatukoguteenuse mõju kasvatamine. Uue teemana on ka raamatukogud kasvatamas erinevate tehnoloogiliste lahenduste arendamist ja aksutamist. Urmas Sinisalu ettekanne keskendus tehisintellekti kasutusvõimalustele, kus projekti raames teostatakse detailanalüüs ja töötatakse välja prototüüp testimaks, kas masinõppe ja tehisintellekti võimalusi kasutades on võimalik Eestis ilmunud väljaandeid märksõnastada automaatselt ja väiksema tööjõukuluga, kas märksõnastamine on objektiivne, asjakohane ning tugineb täielikult Eesti märksõnastikul EMS.

Projekt toetab eesti keele tehnoloogiate arendamist.

Mote suuremad liikmed

Teist tehisintellekti võimalustel põhinevat projekti tutvustas Mare Kurvet. Kasutajate küsimustele vastamine professionaalsete infospetsialistide ja usaldus-väärse info toel toetab kasutajate infovajaduste täitmist ning elukestvat õpet.

Sotsiaalkomisjoni liikmed suhtuvad suurhaigla ideesse ettevaatusega | Eesti | ERR

RRi eesmärk on arendada välja lahendus, mida edaspidi saavad kasutada ka teised raamatukogud. Kokku osales mõttetalgutel 50 inimest. Detsember seisuga kuulub töörühma 18 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann. Tegutsemisaasta fookuses oli rahvaraamatukoguteenused ja lugejasõbralikkus.

  • Euroopa Liit – Vikipeedia
  • Korduma kippuvad küsimused > Tallinna talent > Tallinn
  • Poeg suurenenud peenis
  • Euroopa Liidu juhtimine[ muuda muuda lähteteksti ] Euroopa Liit on juriidilise isiku staatusega institutsioon.

Koosolekud Töörühma kokkusaamine toimus 1. Mõttetalgud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühma korraldusel toimusid Rahvusraamatukogu väikeses saalis 9.

Account Options

Eesmärk oli heita pilk käesoleva aasta Päeva täitsid sisuga andmekaitsega tegelevate spetsialistide Liisa Ojangu ja Marianne Meiorgi ettekanded. Andmekaitse Inspektsiooni vanemspetsialist Liisa Ojangu tutvustas uue määrusega kaasnevat laiemat mõju kogu ülejäänud seadusandlusele ning julgustas aktiivselt nende kodulehte kasutama, sest seal on juba praegu palju materjali.

Korduma kippuvad küsimused Kuidas registreerida ansambel, kus esinevad õpilased alates 2. Ansamblis võivadki olla erineva vanuseastme õpilased, kuni nad kõik mahuvad konkursi tingimustes sätestatud vanusepiiridesse s. Kas võib konkursile registreerida ka ansambli, kus on üle 10 liikme?

Rahvusraamatukogu andmekaitse ja õigusinfo juhtivspetsialist Marianne Meiorg kõneles suurest tööst, mis Rahvusraamatukogul on olukorra kaardistamisel ning andmete töötlemise analüüsi juures praeguseks tehtud, milliseid uuendusi peavad nad oma dokumentatsiooni sisse viima, milliseid tehnilisi lahendusi arendama, et jõuda läbipaistva ja arusaadava tulemuseni.

Selleaastase mõttetalgute peateemaga seonduvalt viisime ürituse eel raamatukogude seas läbi infokorje.

Mote suuremad liikmed

Uurisime Eesti raamatukogude isikuandmete kogumise praktikat, seda, kas Eesti raamatukogud vajavad uuenenud andmekaitse üldmääruse valguses täiendavat selgitustööd või abi ning tahtsime teada, millised on lugejate ootused raamatukogudele raamatukogutöötajate hinnangul. Ülevaade raamatukogudele suunatud infokorje tulemustest näitas ära suuremad erisused ja murekohad, millega raamatukoguhoidjad ühiselt peaksid lahendusi leidma.

90 Riigikogu liikme suurimad saavutused - Eesti Ekspress

Küsitluste põhjal võib julgelt väita, et on pakiline vajadus töötada välja arusaadavad raamatukogukesksed juhendid isikuandmetega tegelemisel. Grupitöödes keskendusime raamatukogude mõjule ühiskonnas ning hästi toimivatele ja kasutaja ootustele vastavatele teenustele. Raudsepp Linnupuu märkmed ettekandest Rahvusraamatukogu andmekaitse ja õigusinfo juhtivspetsialist Marianne Meiorgi ettekanne.