Ometi oleks just sellistest vaja teha eeskujulikke või vähemalt häid artikleid. Arhiivialast ettevalmistust anti liiga vähestele üliõpilastele ja needki ei püsinud tavaliselt arhiivis kaua.

Neis siin on kujundusvead ja värgid sees ja kuidas üldse võib toimetamismärkega artikkel kandideerida heaks artikliks? Ma usun, et siin vikipeedias on kindlasti palju-palju artikleid, mis on ideaalilähedased, aga nendest kandidaatidest Ma ei tea, kuidas seda paremini teha. Mõte on selles, et need artiklid võiksid väikese kõpitsemise järel kõlvata headeks artikliteks.

Vikipeedia arutelu:Heade artiklite kandidaadid

Ideaalilähedasi eeskujulikke artikleid on leitud ainult kaks vaata Vikipeedia:Eeskujulikud artiklid. Andres Geonarva See artikkel ei ole täielik ja seal võib vigu olla, aga siia ta ehk sobib. Aga minu point oleks selles, et need, mis siia on pakutud, on 12 sadadest, võibolla tuhandetest samaväärsetest Aga peab tunnistama, et Nauru tõesti on midagi Kuskilt peab ju alustama. See lehekülg ongi selleks, et välja selgitada, kas neile artiklitele soovitakse hea artikli staatust.

Milline mark liikme suuruse valjakujundamiseks Suurendage pombber sex liige

Võta arvesse, et kogumulje oleneb ka sellest, mis on artikli teema. Artikkel Nauru on tegelikult poolik ja seal on tõenäoliselt vigu.

Feed aggregator

Aga kas tõenäosus, et mõnes teises nimekirjas olevas artiklis ei ole vigu, on väiksem? Vaevalt, et oled iga artiklis esitatud fakti ise üle kontrollinud Või on sul Nauru kohta mingeid konkreetseid tähelepanekuid? Artikli peaks vist ka Vikipeedia kategooriasse lisama? Panin siia ühe erandiga artikleid, mis ma olen ise koostanud. Ma tean, kuidas ma neid tegin, seetõttu on mul ka ettekujutus sellest, kui palju seal vigu võib olla.

Artikkel Nauru jäi pooleli, ja minu meelest on seal asju, mida tuleb kontrollida. Narva lahingu kohta käivas artiklis on vastuolusid, mida ma siin ka märkisin.

Feed aggregator | Page 5 | University of Tartu

Teiste puhul on see tõenäosus minu meelest küll väiksem. Nende artiklite puhul, mis ma ise koostasin, olen kontrollinud mõistlikkuse piires.

Edasine kontrollimine jäägu teistele. Mis hinnangu sa Bhutanile annad?

EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex

Võib ju pakkuda. Peaksime kokku leppima ka teised tingimused.

Teda toetas mag. Rudolf Kenkmaa, rõhutades arhivaaride ühiste nõupidamiste ja mõttevahetuste suurt tähtsust. Näitena tõi ta Hollandi arhiivinduse käsiraamatu, mis on just niisuguste nõupidamiste tulemus. Kuigi Arhiivinõukogu on teatud määral selle aset täitnud, ometigi pole see loomulik, sest Arhiivinõukogul lasuvad suuremad, kogu Eesti arhiivindust juhtivad ülesanded.

Pakun, et poolthäälte vahekord peaks olema vähemaltnagu see on ka administraatorite valimisel. Kui kaua võiks hääletus kesta? Andres 1.

Milline mark liikme suuruse valjakujundamiseks Kuidas teada saada liikme pikkus ja paksus

Peale selle, leian, et tavaliste hääletuste puhul piisab lihthäälteenamusest. Nähtavasti tuleb korraldada mingid hääletused. Arvan, et reeglid tuleb eraldi kokku leppida, aga teiste hääletuste puhul on võib-olla vähem emotsioone.

Andres 2. Artikli hääletus kestab minimaalselt kuu aega sellele esimese hääle andmisest. Et artikkel valitaks heaks artikliks peab poolt hääli olema vähemalt kaks tükki ning poolt häälte suhe vastuhäältesse peab olema vähemalt 3 : 1 poolthäälte kasuks. Tahaks võimalust pakkuda artikleid, mis võiksid olla head artiklid, kuid need tuleks üle vaadata ja korda teha.

EUR-Lex - H - EN - EUR-Lex

Pakun, et heaks artikliks tunnistatakse artikkel, mis on väljas olnud vähemalt kuu aega, mille kohta on antud vähemalt kuus häält ja mille vastu keegi ei ole. See, kes vastu on, saab oma vastuhääle ära muuta, kui artikkel on tema arvates jõudnud piisavalt heasse seisu. Siis saab esitada asju, mis vajavad kõbimist. Kui ei ole, siis äkki peaks selle asja enne hääletuste korraldamist korda ajama. Siim Kui pikk on ikkagi piisavalt pikk?

Midagi sisulist saab teada ka küllaltki lühikesest artiklist. Minu meelest on nõuded natuke laialivalguvad ning keeleliselt üle käies leiaks Vikipeediast tõenäoliselt juba praegu sadu neile tingimustele vastavaid artikleid. Võid muidugi pakkuda täpsema sõnastuse. Head artiklid on sellised, mis võiksid olla esilehel välja toodud päeva või nädala artiklitena.

Sisuliselt teada saamine ei tulene tingimata pikkusest, kuid siin minu meelest ikkagi tugev korrelatsioon.

  1. Они не ощущали ни малейшей вибрации, способной напомнить, что они быстро погружаются в землю, направляясь к цели, которую даже сейчас они себе толком не представляли.
  2. Ajalugu - Eesti Arhivaaride Ühing

Pean silmas, et tekiks tõesti mingi ettekujutus asjast, mitte ainult kuivad faktid. Meil ei ole eriti palju aktiivseid kasutajaid ja minu arvates Milline mark liikme suuruse valjakujundamiseks juba neljast poolthäälest juhul kui puuduvad vastuhääled või viiest poolthäälest kui on üks vastuhääl jne.

Milline mark liikme suuruse valjakujundamiseks Kuidas suurendada peenise paksuse liiget

Muidugi kui vastuhääli on juba kolm, tuleks kanditatuur kohe maha võtta. Praegune nimekiri on liiga pikk. Seda tuleks kohe lühendada. Osa artikleid valida headeks ja mõned nimekirjast kõrvaldada.

Mitte valida ei ole tarvis, vaid läbi vaadata, kontrollida ja vajaduse korral parandada-täiustada. Asi läheb aeglaselt sellepärast, et see on suur töö. Vastuhääl ju tähendab, et artikliga tuleb veel tööd teha.

Kui asi paraneb, saab selle maha võtta.

Milline mark liikme suuruse valjakujundamiseks Mis naitab liikme suurust

Arvan, et kui nõuame, et artikli vaataks läbi kuus inimest, siis on meil suurem šanss tõepoolest häid artikleid saada. Kui sellel leheküljel siin juba mingi tegevus käib, tuleb siia kindlasti ka rohkem inimesi. Ei ole leida siit neid aktiivseid väga palju ja samuti oleks minu arvates liigne eeldada, et igaüks viitsiks artiklid üle kontrollida.

Nõnda peaks iga fakt kuus korda kontrollitud saama aga kas seda on ikka vaja — peaks piisama ka vähemast. Pealegi kui üks inimene ei leia artiklist vigu, siis on vähetõenäoline, et suurem inimeste hulk asja parandaks.

Ко всему, что было вокруг них, они приноровились столь же превосходно, сколь и окружающее -- к ним, ибо их и проектировали как единое целое. То, что находилось за стенами города, ничуть их не интересовало: эта область бытия была вычеркнута из их сознания. Диаспар -- вот все, что существовало для них, все, что им требовалось, все, что они могли себе вообразить.

Mõningaid vigu võib ikka sisse juhtuda — kui need vead on aga väga väheolulised, ei märka neid arvatavasti keegi. Samuti, kui ma artiklit lihtsalt läbi loen võin ma ju tuvastada grammatilisi vigu, faktivigasid aga lihtsa läbilugemise peale arvatavasti mitte.

Kui põhjalik kontroll siis olema peab?

Наконец, почти шепотом, он произнес: -- Чего же вы хотите от .

Pika nimekirja all pidasin ma eelkõige seda silmas, et mõned artiklid on nimekirjas juba väga pikka aega ja keegi ei vaatagi Vaata, kuidas suurendada Video Dick. Nõnda see nimekiri aina pikeneb aga häid artikleid pole ikka leitud.

Kui nimekirjas on korraga vähem artikleid töötaks nimekiri ka paremini. Väga pikaks veninud nimekiri peletab pigem inimesi eemale vaatad üle ühe artikli, vaatad teise, kolmanda — endiselt on aga mitukümmend läbivaatamata. Mõni võib muidugi ka silma järgi heaks kiita.

EUR-Lex Access to European Union law

Ega ma ei ole kindel, et kuus on just õige arv. Aktiivseid kasutajaid tuleb kindlasti juurde, pole mõtet seda arvu muutma pärast hakata. Parem olgu latt kohe kõrgemal.

Milline mark liikme suuruse valjakujundamiseks Laienenud liige vaseliin

Eks igaüks ise teab, kui põhjalikult ta kontrollib. Heas artiklis ei tohiks vigu olla. Pole kindel, kuidas Milline mark liikme suuruse valjakujundamiseks on, kas palju või vähe. Ei pea ju ühe korraga kõiki artikleid läbi vaatama.

Esimene hea artikkel on olemas.