Eeldatakse, et Afrazia keelte leviku iidse pindala oli Kirde-Aafrika ja Inzia territooriumil. Keeleteadus siseneb oma arengu kvalitatiivselt uue etappi - paigutatakse võrdleva ajaloolise keeleteaduse alused.

Kriisi proloog Ameerika Ühendriikides 2.

 • Я даже вижу возле них названия, но они слишком тусклы, чтобы их прочесть.
 • Normaalse suuruse suguelundite fotod
 • На короткие расстояния люди шли пешком, находя в этом удовольствие.
 • Легенда гласила, что некогда был построен корабль, который облетел Космос за время между восходом и закатом.

Muutused ülemaailmsel naftaturul aasta naftakriis 2. Volckeri poliitika 3. Probleemid põllumajanduses 3. Vähetuntud on fakt, et näiteks Senegal oli aastal rikkam kui Lõuna Gonadotropin suurendas peenise 1 ja tõusvad kohvi ning kakaohinnad lasid Lääne Aafrika riikide valitsejatel algatada Mandingo liikme mootmed suuri arendusprojekte.

Miks arenesid piirkonna riigid nii erinevalt edasi ja kuhu kadus rikkus? Bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade regioonis toimunust aastatel ning analüüsida, kuidas mõjutas arengut ja aasta naftašokk, milline osa oli sündmustes Maailmapanga laenudel, IMF i struktuurse kohandamise Mandingo liikme mootmed ja Volckeri šokil ning millised tegurid lisaks eelnimetatule Lääne Aafrika riikide arengut mõjutasid.

Töö püüab näidata laiemat pilti sellest, kellele olid Lääne Aafrikas toimunud sündmused kasulikud ning kes suunasid ja toetasid nende teoks saamist. Käesolevas bakalaureusetöös keskendutakse Elevandiluurannikule, kuna see riik oli aastatel Lääne Aafrikas üks kõige stabiilsemaid ja edukamaid riike, mis sobib seetõttu illustreerima järgnevate sündmuste ulatust ja tagajärgi ka just niisuguste healt stardiplatvormilt alustanud riikide jaoks.

Lisaks Elevandiluurannikule on ka mitmed teised piirkonna riigid kultuuriliselt, keeleliselt ja religioosselt killustunud ning sellest tulenevad probleemid on neis sarnased.

Vähe on käsitletud ka Lääne Aafrika praeguse olukorra seoseid ja aasta Mandingo liikme mootmed ja IMF i päästeprogrammidega. Materjali vähesuse üks põhjuseid on sealse kõrgema haridussüsteemi ülekoormatus ja vähene finantseeritus, mis oli ka üks mind ennast motiveerinud faktoritest. Käesolev töö on jaotatud kolmeks peatükiks.

Esimese peatüki eesmärk on anda ülevaade Lääne Aafrika ajaloolisest taustast ja majanduslikust olukorrast enne naftakriisi. Teine peatükk kirjeldab Ameerika Ühendriikide ja sõdade rolli naftakriisi tekkimisel ja arenemisel. Kolmas püüab selgitada naftakriisi järel toimunut ja IMF i teistes riikides tehtu mõju Elevandiluurannikule. Töö koostamisel on peamiselt kasutatud IMFi ja Maailmapanga uuringuid ning sündmuste tagajärgi käsitlevaid analüüse.

Historiograafia Valdkonna ühe põhilise uurijana on sel teemal kirjutanud William Easterly, kes on keskendunud lääneriikide heategevus ja finantsorganisatsioonide rollil Aafrika riikide probleemides ja eriti IMF i pakutud struktuurse kohandamise programmi Structural adjustment program SAP mõjul.

SAP i mõtlesid välja Maailmapanga juht Robert McNamara ja tema abi, ning need laene kasutati sageli häda vajalike importide rahastamiseks ja eelnevate kalliste 2 võlgade refinantseerimiseks. SAP il oli 4 eesmärki: vähendada kriisi tekitanud jooksevkonto ja eelarve puudujääki hallatavasse suurusesse, suunata vahendeid produktiivsematesse sektoritesse, suurendada turujõudude ja Mandingo liikme mootmed rolli majanduses ja piirata riigi sekkumist 3 läbi erastamise ja seadusandliku keskkonna liberaliseerimise.

Easterly püüab näidata, kuidas lääne institutsioonid oleks võinud tunnistada oma vigu varem, kuidas abi pakkumisega kaasnes oma ideaalide rõhutamine konkreetsesse riiki sobivate lahenduste väljatöötamise asemel, kuidas valiti 4 pikaajaliselt vale strateegia ja pakuti stamplahendusi. Big Push, Band Aid ega 5 laenukustutamised ei ole murdnud vaesuslõksu ega kahandanud tugevalt mahajäämust arenenud riikidest aastani tegid 22 abi saanud Aafrika riiki riiklikke investeeringuid miljardi dollari väärtuses.

Doonorid annetasid sama perioodi jooksul neile miljardit dollarit. Tulemusena pole näidata ühtegi protsenti produktiivsuse kasvu inimese 6 kohta.

Easterly põhiteesiks on nn otsijate võimendamine, st püüd leida lahendusi, mis juba töötavad ja neid korrata ka teistest piirkondades. Lisaks rõhutab Easterly, et kui vaadata alates ndatest programmide tõhusust, siis selgub, et paljudes riikides, sh Ladina Ameerikas ja ndate Ida Euroopas võib koos Aafrikaga märgata kindlaid mustreid.

Afrazia perekond.

Liberaliseerimisega á la IMF kaasneb anarhiasse Mandingo liikme mootmed ja kodusõjad nii ka Elevandiluurannikuga. Paljud riigi sotsiaal majanduslikud näitajad langevad näiteks WHO andmetel suureneb imikute suremus, kasvab nakkushaiguste oht kuna arstiabi liigub erasektorisse. Jeffrey D. Ta on toonud koos John Gallupiga esile ka pikaajalise mahajäämuse põhjuseid, nagu mulla viljakuse erinevus ja troopilise kliima erinev mõju, ja võimalikud viisid nende probleemide ületamiseks.

Sachsi kuulsus ja mõjuvõim tuli tema tegevusest Ladina Ameerika 11 ning postsovetlike riikide muutmisest šokiteraapia meetoditega. Joseph Stiglitz on uurinud ja kirjutanud Maailmapanga, IMF i ja WTO osast globaliseerumisel ja selgitanud tagajärgede võimalikke põhjuseid, võrreldes vähearenenud maade probleeme edukamate siirderiikidega Ida Aasias.

Stiglitzil on seljataga ka pikaajaline karjäär iseenda kritiseeritud institutsioonides, millest tulenevalt võib tema kriitikat pidada nii teadlikuks kui ka isiklikest põhjustest sõltuvaks.

Thomas Piketty on näidanud, et usk šokiteraapiasse ja reformide jõuga pealesurumisse tulenes Kuznetsi aasta uurimusest, mis tundus tõestavat, et majanduslik areng on normaaljaotuse kujuline, see tähendab, et majanduse kasvades algselt küll ebavõrdsusnäitajad suurenevad, aga siis hakkavad langema.

D, McArthur J. American Journal of Agricultural Economics, Vol. Kuznets väitis, et tekkinud probleemid laheneksid jätkuva kasvu tingimustes, aga Piketty näitas, et algne uuring põhines erandlikul perioodil Ameerika Ühendriikide ajaloos, mis jättis suures osas arvestamata kahe maailmasõja olukorda muutva mõju, ning kui aegridu pikendati, ilmnes hoopis vastupidine tendents.

LÄÄNE AAFRIKA RIIGID NAFTAKRIISIDE JÄREL ELEVANDILUURANNIKU NÄITEL - PDF Free Download

Richard C. Crook on uurinud Elevandiluuranniku siseriiklikke poliitilisi võrgustikke, liidrile keskendumist ja valitsuse toetust kakaokasvatajate ja administratsioonist sõltuvate 17 ettevõtjate seas.

Crook toob esile Elevandiluuranniku suutlikkust autokraatlikust valitsusstiilist hoolimata olla edukas oma poliitikate rakendamisel, Mandingo liikme mootmed enamikust teistest 18 sarnastest Aafrika riikidest, juhtides tähelepanu tugeva ja hästi haritud ametkonna rollile.

Ametkonna vähendamine oli aga IMF i programmi üks eesmärkidest, kuna suuremahulist bürokraatiat ja nendega seotud ärihuve peeti majandusarengut takistavaks teguriks. Crook toob esile ka Elevandiluuranniku absoluutse sõltumise presidendist, mis peale aasta valimisi tõi kaasa ka pideva otsuste venimise tervislikel ja Houphouet Boignyst sõltuvatel isiklikel põhjustel. Mandingo liikme mootmed Maddox Toungara on uurinud Houphouet Boigny elukäiku ja rolli Elevandiluuranniku strateegilistes valikutes, võrrelnud teda teiste Aafrika pikaaegsete valitsejatega ja traditsioonilise Akani hõimupealiku rolliga, selgitades nõnda laialdase 20 opositsiooni puudumist Houphouet Boigny eluajal.

Toungara kritiseerib Crooki, et riigi suutlikkus poliitika rakendamisel ei seleta, miks Elevandiluurannik suutis välismaal õppinuid tagasi meelitada paternalistlikust valitsusstiilist hoolimata, aga Guinea, Libeeria või Nigeeria polnud nõnda edukad, pidades erinevust otseselt 22 kohaliku traditsiooni, sh armuandmise positiivseks kaasnähuks. Marcel Fafchamps on tegelenud usalduse olulisuse küsimusega tehingute eduka läbiviimise juures ja toonud tõestuseks eri Aafrika piirkondade kaupmeeste hoiakuid, mis väidavad, et krediidi saamiseks kulub keskmiselt 6 12 edukalt sooritatud kokkulepet.

Teades, et suuremas osas Aafrikas on probleeme inimestevaheliste tehingute usaldusega, 24 kusjuures kohtud ei olnud erinevatel põhjuselt lahenduseks, muutub arusaadavaks kohvi ja kakao kokkuostu ja ekspordiga tegeleva riikliku stabilisatsioonifondi Caistab La Caisse de stabilisation et de soutien des prix des productions agricoles loomine.

Valitsus kindlustas olulises valdkonnas riske ja reguleeris usalduse taseme kõrgemaks, kuna valitsust on raskem petta ja eirata kui kaaskodanikku ja kakaokasvatuse domineerimine ekporditavate kaupade hulgas sundis rahavoo kindlustamiseks valitsust niikuinii sellega tegelema.

 1. Значительно более загадочным, однако, было то, что еще позавчера это блистательное создание человеческого гения лежало, скрытое под мощным слоем твердой, как сталь, скальной породы, остатки которой оно еще сохраняло на себе, когда вырвалось из объятий пустыни.
 2. Koik meeste liikmete suuruse kohta
 3. Расскажи мне, как ящик, на котором ты сидишь, создает эту крышу над нашими головами, - объявил он, - и тогда я объясню тебе, как работают схемы вечности.

Jeffrey Herbst on uurinud migratsiooni mõju riigi ülesehitamisele ja protestide tekkele, väljendades seisukohta, et kuna Aafrika riigid otsustasid koloniaalpiire mitte muuta, võtsid nad endalt võimaluse areneda, öeldes, et ilma riikidevahelise sõjata pole kontrolli rahvastiku ja 21 Toungara, J.

Elliott P. Skinner on leidnud, et Lääne Aafrika ühiskondades on alati olnud võõraste kogukondi, kuid koloniaalperioodil migreerunud tegid seda eurooplastega kokku leppides ja mitte kohalike võimudega, mistõttu omasid suhetes viimastega palju vabadust, erinevalt 27 varasematest rändajatest. Robert H. Bates Mandingo liikme mootmed näidanud, et Aafrika eliit surub võimalusel pigem talupojad vaesusse, kui riskib ja talub linnaelanike viha toiduhinna kasvu tõttu, kui need oleks tegelike turuhindade lähedal.

Kui varem võisid talupojad lahkuda ja uue põllumaa mujal leida, siis rahvastiku juurdekasvu hinda tõttu oli see märgatavalt vähem tõenäolisem.

Jäi veel tagasipöördumine vaid 28 oma tarbeks kasvatatava ja loodava juurde, kuid ka see valik kaotas konkurentsivõimekust.

Albert O. Hirschman arvab, et kui lahkumine pole võimalik ja oma seisukohta ei saa probleemideta kuuldavale tuua, siis ei saa võim oma kodanike rahulolematuse põhjuse ja ulatuse kohta teada saada.

IMF pidas üheks oma rolliks kahjuliku majaduspoliitika kohta info jagamist, mis täidaks esialgu sama funktsiooni nagu allasurutud oma rahva arvamus. Aafrika riigid võisid küll sisemiselt tugevamad olla, kui opositsiooni vaigistasid, aga kaotasid nii teadlikkuses.

Hirchman Exit, Voice and the State, World politics, nr 31, lk 90 9 10 Padraig Carmody on uurinud alternatiive struktuurse kohandamise programmile.

Kes naudib austust Aafrika Yoruba hõimu. Sõna tähendus Yoruba. Nigeeria rahvusmuuseum

Ta leidis, et erinevates Aafrika riikides leidub produktiivseid praktikaid erinevalt üldlevinud ettekujutusest. Toetudes Brautigamileväidab Carmody, et Nigeeria laiendatud perekonnasidemed vähendavad tehingukulusid, ja Shultzi järgi olevat talupojad vastuvõtlikud hinnamuutustele ja teistele stiimulitele. Seetõttu ei saa Aafrika riigid enam kasutada välislaene tööstuse arendamiseks viisil, nagu näiteks Korea seda omal ajal tegi.

Toetudes Hübneri aasta uurimusele, väidab ta ka, et minimaalselt peab iseseisva kapitalistliku majanduse arendamiseks kontrollima vähemalt osaliselt raha vahetuskurssi ja mahtu. Joonis 1.

Kirjutage ülevaade artiklist "Yoruba (inimesed)"

Elevandiluurannik ja Lääne Aafrika piirkond. Allikas: Library of Congress Geography and Map Division, autori täiendusega Elevandiluuranniku elanikud jagunevad keele põhjal kolmeks suuremaks rühmaks, millest atlantiline regioon jaguneb veel omakorda kaheks suuremaks rühmaks: kagus paiknevad kvaa keeli rääkivad bauled, akanid ja anjid, keda seob naabermaa Ghanaga ühine Ashanti kuningriigi minevik edelas elavad kruu keeli rääkivad beted ja veed loodes asuvad mandingo gruppi kuuluvad malinked ja djulad kirdes elavad senufo keelkonda kuuluvad senufod ja tšebaarad.

Kõigis neis keelkondades on väljaspool Elevandiluuranniku piire palju rohkem rääkijaid, millest tuleneb ka surve riigi valitsejatele arvestada naabritega. Suurimaks linnaks on rannikul paiknev Abidjan, kus elas üle 3,6 miljoni inimese, lähikonnaga kokku üle 5 miljoni aasta USA Kongressi Raamatukogu Elevandiluuranniku uuring.

Ametlikus pealinnas Yamoussoukros elas inimest ja peale Daloa ja San Mandingo liikme mootmed on ülejäänud keskused on väiksemad. Rannikul on valdavalt kristlased, keskel traditsioonilised usundid ja põhjas moslemid.

Riigi keelte Aafrikas. Mis keeles Aafrikas

Joonis 2. Religioosne kuuluvus Lääne Aafrika rahvaste hulgas. Allikas: M. Izadyautori tõlkega Kui aastatel olid Aafrika ja Lõuna Aasia riigid suhteliselt samal arengutasemel, esimesed ehk kohati isegi paremal järjel, siis alates aastatest hakkas see muutuma.

Kriisi proloog Ameerika Ühendriikides 2. Muutused ülemaailmsel naftaturul aasta naftakriis 2. Volckeri poliitika 3. Probleemid põllumajanduses 3. Vähetuntud on fakt, et näiteks Senegal oli aastal rikkam kui Lõuna Korea 1 ja tõusvad kohvi ning kakaohinnad lasid Lääne Aafrika riikide valitsejatel algatada hulga suuri arendusprojekte.

Oluline on mõista siinkohal ka Lääne Aafrika riikide iseärasusi, mis võisid sellele protsessile kaasa aidata. Taustsüsteemist tulenevad iseärasused: 12 13 Geograafilised omapärad Lääne Aafrikas puuduvad madalad ja kergesti ületatavad mered, nagu Läänemeri või Vahemeri, mis võimaldaks mugavalt eri maid ühendada.

Jõestikud on üksteisest eraldatud ning merelaevadega läbitamatud ja seetõttu oli aastatel keskmine maksumus transporditonni kohta kaks kuni kolm korda suurem sarnasel arengutasemel Aasia riikides.

Niger kui piirkonna üks suuremaid Mandingo liikme mootmed on keskjooksul laevatatav vaid peale vihmaperioodi ja kannab vaid kümnendiku Niiluse, mis võrreldava pikkusega, setetest tänu ülemjooksu maapinna koostisele. Seetõttu pole Nigeril nagu ka paljudel teistel kohalikel jõgedel suuri niisutatavaid lamme.

Alumiiniumi sagedase rohkuse tõttu mullastikus on see ka paljudele taimedele mürgine, mis vähendab farmerite võimalusi Mandingo liikme mootmed abil toiduga seotud riske hajutada.

Demograafilised omapärad rahvastiku Mandingo liikme mootmed paiknemine toob kaasa taristuprobleemid ja infrastruktuuri suured ülalpidamiskulud. Koloniaalajastul eelisarendati pigem rannikupiirkondi, millel oli parem ühendus emamaaga, mistõttu on 37 regioonidevahelised ühendused halvad.

 • Religioon Yoruba: kommunikatsiooni tee Alates raamatust kaheksa religiooni, mis valitsevad maailma.
 • Liikme suuruse muut ja tegelikkus
 • Олвину это было приятно, хотя и казалось несколько удивительным.
 • Его Неповторимость -- случайностью ли, древним ли расчетой (Олвин этого не знал),-- но этот дар явился одним из ее следствий.

Suurte ülalpidamiskulude tõttu olid ka kolooniate territooriumid suured Euroopaga võrreldes on Aafrika kaks ja pool korda suurem, aga riikide üldarv on sarnane. Lingivistilised omapärad hõredast asustusest tekkinud suur etniline ja keeleline mitmekesisus, mis omakorda takistab ühist tegutsemist. Mullastiku vähene viljakus tõi kaasa kogukondlikud maakasutusviisid.

Riigi keelte Aafrikas. Mis keeles Aafrikas

Kuna maad oli palju, siis oli levinud ka pidev liikumine peale mulla ärakurnamist. Talunikud ei suuda tänapäevalgi osta ega toota ise piisavalt väetist, et samu põlde järjepidevalt harida kui Ka 35 Jeffrey D. Sachs, John W. Siin on Mandingo liikme mootmed osa ka kakaopuuga kaasnevate haiguste ja parasiitide levikul. Tööjõu suhteline olulisus maaga võrreldes tähendas, et enamasti puudus maa eraomand, küll aga oli väga detailselt reguleeritud abiellumine ja karjaomand kui tööjõu kontrolli ja 39 tulemuse vahendid.

Kultuurilised omapärad maa eraomandi puudumine ja kogukondlik maakasutus andis võimu kohalikele vanematele, kellele toetus ka koloniaalsüsteem. Toetuse säilitamiseks piirasid eurooplased regioonidevahelist liikumist ja kuulutasid teatud alad kindlatele hõimudele kuuluvaks. See tõi kaasa probleemid iseseisvumisel, kui kogukondlik maa kuulutati riigi omaks ja riik lasi võõrastel liikuda sinna, kus maad oli inimese kohta 40 veel rohkem. Mandingo liikme mootmed maavaradest saadav tulu madala rahvastikutihedusega piirkonnas võimaldab valitsusel kohaliku rahva tahtega mitte arvestada, edendades oligarhiat ja klannikultuuri.

Ravimite levik ja imikuhoolduse paranemine tõi kaasa kõrge iibe, mis erinevalt Lõuna Aasiast ei ole ka pidurdunud, kuna haridustase on jätkuvalt madal, eriti naiste hulgas. AIDS, malaaria ja teised haigused, millest esimese levik on viimase kahe aastakümnega omandanud kohati epideemia mõõtmed ning surunud ka saavutatud arengu taganema. Kolonisatsiooni pärandina puudus ühine Elevandiluuranniku identiteet.

Lõuna-Aafrika - rahvastik ja keel Lõuna-Aafrikas elab umbes 47 miljonit inimest. Rahvastik on väga ebaühtlane rassilise, riikliku, keele, kultuuriliste ja usuliste märke. Kõik Motorley etniliselt elanikkonna Lõuna-Aafrika on tingitud keerulise ajaloo tekkimise riigi elanikkonna - ametlikult jagatud 4 rühma: aafriklased, valge, mulatola ja aasialased. Peamine osa on loomulikult Aafrika mandri põlisrahvaste elanikud - mustad aafriklased.

Viimase, aga sugugi mitte vähemolulisena, ühise identiteedi puudumise tõttu, kuid rahvusvahelise õiguse poolt peale surutud piiride muutumatuse tingimustes vaatas kaardil iseseisvumisel vastu hoopis teistsugune olukord kui tegelikkuses uued riigid tegelikult ei kontrollinud oma territooriumi. Poliitilised ja majanduslikud iseärasused Enamik Lääne Aafrika riike on iseseisvumis järel üle elanud riigipöördekatseid.