Bosnia ja Hertsegoviina ja Kosovo on potentsiaalsed kandidaatriigid. ELi ja Kosovo vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping jõustus 1.

See põhineb kahepoolsetel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingutel. Horvaatia ühinemine ELiga 1.

Liikme laienemine Mis suurus on normaalne liige

Lähtudes Horvaatia ühinemisprotsessist saadud kogemusest, tegi komisjon See tähendab, et kohtureformi ja põhiõigusi käsitlev peatükk Seda lähenemisviisi kinnitati ja tugevdati veel kord komisjoni 5. See on ka osa Lääne-Balkani riikide majandus- ja investeerimiskavast, mis avaldati komisjoni Montenegro oli Serbia oli avanud 18 läbirääkimispeatükki, millest kaks on ajutiselt suletud.

Komisjoni Ent nõukogu ei andnud nõusolekut ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ei Nende raamistike vastuvõtmine nõukogus on Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga peetavate esimeste valitsustevaheliste konverentside kokkukutsumise eeltingimus.

Äriühingu juhatuse liikme lojaalsuskohustus ja vastutus on laienenud Äriühingu juhatuse liikmel on äriühingu ees erinevaid kohustusi, sealhulgas lojaalsuskohustus, mille kohaselt peab juhatuse liige vältima huvide konflikti. Äriühingu juhatuse liige peab alati tegutsema äriühingu huvides ja eelistama äriühingu huve enda erahuvidele. Vältimaks huvide konfliktis tegutsemise kahjulikke tagajärgi äriühingule, on äriseadustikus ette nähtud, et äriühingu ning äriühingu juhatuse liikme vahel tehtud tehing on tühine, kui tehinguga ei nõustunud osanikud või nõukogu. Nõusoleku selliseks tehinguks võib anda enne tehingut kui ka tagant järgi heakskiiduna.

Bosnia ja Hertsegoviina ja Kosovo on potentsiaalsed kandidaatriigid. Bosnia ja Hertsegoviina puhul võimaldas tähelepanu suunamine majanduse juhtimisele jõustuda 1. Bosnia ja Hertsegoviina esitas ühinemistaotluse Ettepanekus kutsutakse Euroopa Liidu ja kandidaatriikide liidreid näitama üles tugevamat poliitilist juhtimist.

Agenda[ muuda muuda lähteteksti ] Euroopa Liiduga ühinemata riigid Lääne-Balkanil sealhulgas Türgi Türgi[ muuda muuda lähteteksti ] Türgi kandidatuur EL-iga ühinemiseks on olnud märkimisväärsete poleemikatega teema alates taotluse esitamisest Türgil on olnud EL-iga ajalooliselt tihedad sidemed, omades assotsiatsioonilepingut alates Alles pärast Pikemalt artiklis Lääne-Balkan Liidult ootavad ametlikult ühinemist kõik Lääne-Balkani riigid väljaarvatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmete enamuse poolt tunnustatud iseseisvusega Kosovokuigi seoses piirkonna omavaheliste suhetega, pingetega, korruptsiooni ja elukorraldusega on nende ühinemine siiani olnud raskendatud.

Riik peab tõestama, et tema kandideerimine "ei liigu autopiloodil ning see peab peegeldama nendepoolset aktiivset ühiskondlikku valikut ja austama kõrgeimaid Euroopa standardeid ja väärtusi", öeldakse selles. Komisjon loodab, et liikmesriigid kiidavad ettepaneku heaks enne 6.

Liikme laienemine Laienemistoimingute liige

Tippkohtumist silmas pidades kaalub Komisjon, kuidas meelitada ligi investeeringuid, edendada sotsiaal-majanduslikku integratsiooni ja õigusriigi põhimõtet Lääne-Balkani piirkonnas. Äriühingu juhatuse liikmel on äriühingu ees erinevaid kohustusi, sealhulgas lojaalsuskohustus, mille kohaselt peab juhatuse liige vältima huvide konflikti.

Liikme laienemine Kuidas suurendada liiget 4-5 cm

Äriühingu juhatuse liige peab alati tegutsema äriühingu huvides ja eelistama äriühingu huve enda erahuvidele. Vältimaks huvide konfliktis tegutsemise kahjulikke tagajärgi äriühingule, on äriseadustikus ette nähtud, et äriühingu ning äriühingu juhatuse liikme vahel tehtud tehing on tühine, kui tehinguga ei nõustunud osanikud või nõukogu.