Loomulikult oleme valmis vajaduse korral veel täiendavaid meetmed tegema. Neid punkte on päris palju ja päris häid seal eelarves veel.

Isamaa peasekretäri ja riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Priit Sibula sõnul ei välista II pensionisamba muudatused ja erakorraline pensionitõus teineteist, kuid neid teemasid tuleb käsitleda loogilises järjekorras.

Kuidas meditsiini peenise suurendada

Isamaa ei ole kindlasti nõus katma jooksvaid kulusid tuleviku arvelt ega laenurahaga,» selgitas ta. Toimetulekutoetus Kellel on õigus toimetulekutoetusele? Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Mis on taiuslik peenise suurus

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega: abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad inimesed; esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased; muud inimesed, keda seob ühine kodune majapidamine.

Perekonna koosseisu loetakse ka kuni aastased õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega. Sissetulekuna arvestatakse kõiki üksi elava inimese või perekonna tulusid, mis ei ole erandina seaduses välja toodud. Näiteks arvatakse sissetulekute hulka saadud töötasu, peretoetused, töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud elatis, elatisabi, pension, puudega vanema toetus, tulumaksu tagastus, muu sissetulek.

Kõva sõnul on sotsid viimastel aastatel valitsuses olles väga palju oma programmi ellu viia saanud, mis tähendab, et koostöö Isamaaga, kellega sotse pidevalt vastandatakse, on võimalik ja teostatav. Küsimuse peale, kuivõrd on sotsid valmis kaasa minema Reformierakonna tulumaksuvabastuse lubadusega, vastas Kõva, et ega ka viimase valitsuse kokku panemisel ei olnud tulumaksureform sotside idee. Peale selle on sotsid seekord andnud teistsuguseid lubadusi, mida nad ellu viia tahaks.

Sellest võib järeldada, et erinevalt Keskerakonnast ja Isamaast lähevad sotsid suurema tõenäosusega Reformierakonna lubadusega kaasa.

Reavahe suurus

SDE peasekretäri Kalvi Kõva sõnul tahaksid sotsid valitsusse pääseda. Foto: Andras Kralla Reformierakond mõtleb ja mõtleb Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et nad arutavad täna Reformierakonna liikmetega, mida edasi teha. Siis peaks tulema ka otsus, kellega kavatsetakse koalitsioonikõnelustele minna. Haigekassal ei ole võimalik paralleelselt tagada kõigile plaanilise ravi maksmist ja samal ajal teha akuutse kriisi n-ö tulekahju kustutamist.

Töötukassa nõukogu toetas töötushüvitiste reformi ja töötasu hüvitamise meetmega jätkamist Samuti andis nõukogu põhimõttelise toetuse töötushüvitiste reformile. Ettepanekud esitatakse arutamiseks Vabariigi Valitsusele. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on senine töötasu hüvitamise meede end õigustanud, kuid arvestades töötukassa reservide piiratust ning majanduse olukorda, on meetme jätkamiseks vaja piirata taotlemise tingimusi.

Selles vaates on see miljonit eurot, mis tervishoiu valdkonna läheb selle eelarvega, ainumõistlik ja ainumõeldav. Vaktsineerimise kulud on üle 30 miljoni ja testimine üle 20 miljoni, haiglatele üle 50 miljoni.

Video toesti suumi liige

See on õdedele, arstidele, teistele tervishoiutöötajatele, noortele tudengitele — kõigile, kes panustavad. Loomulikult seeläbi toetame tegelikult ka ülejäänud valdkondade, ülejäänud osakondade tööd, sest selle võrra rohkem jääb haigekassa eelarvelisi vahendeid plaanilise ravi pakkumiseks olukorras, kus abi ja tuge vajavad ju kõik tervishoiumuredega inimesed.

Kogu selle COVID kriisi ajal on üks suuremaid väljakutseid olnud see, mida ma ei väsi kordamast, et me ei pea tegelema mitte ainult COVID patsientidega, vaid kõigi akuutset ravi vajavate inimestega, on need südame-veresoonkonna haigused, traumad, õnnetused või vähihaigused.

Töötukassa nõukogu valis uueks esimeheks sotsiaalminister Tanel Kiige | Töötukassa

Paratamatult kriisi ajal on tervishoiusüsteemi koormatus selle võrra veel eriti kõrge. Samamoodi soetame tõesti täiendavat meditsiinitehnikat, toetame remdesiviiri soetamist, sest seda ravimit on haiglates edukalt kasutatud. Terviseametit tugevdame. Eraldame vaimse tervise valdkonnale ligi kolm miljonit, see on koostöös sotsiaalkaitseministriga.

  • Mis on koige paremini seotud liikme suurused
  • Allalaadimine Jaga Valitsuse virtuaalne pressikonverents neljapäeval kell
  • Toimetulekutoetus | Sotsiaalministeerium

Seal on ohvriabi, seal on laste toetamine, seal on ka perearstide teraapiafondi kaudu lisarahastused. Me teame seda, et nii füüsiline kui ka vaimne tervis mõlemad on selle kriisi ajal ju selgelt löögi all. Ja ka laiemalt, võiks öelda, igapäevaselt peaks neid hoidma.

Liitu uudiskirjaga

Lisaks ka haiguslehtede soodsam hüvitamine aasta lõpuni, juba koalitsioonikõnelustel kokku lepitud punkt. See on ka põhimõtteline otsus, et me eraldame selle raha lisaeelarvest, st me ei nõua, et haigekassa seda kuskilt mujalt täiendavalt leiaks, vaid me anname selle raha juurde, selleks et oleks võimalik maksta edukalt inimeste haigushüvitist: tööandjad maksavad teisest kuni viienda päevani, haigekassa alates kuuendast päevast.

Neid punkte on päris palju ja päris häid seal eelarves veel. Loomulikult, alati võib keegi küsida, kes saaks rohkem või paremini. Ma arvan, et need küsimused ongi alati õigustatud. Aga sellised akuutsed, kriitilised vajadused tegelikult said selles eelarves kaetud. Täna otsustasime valitsuses ka positiivseid asju.

Täna valitsuses tõesti, jõudsime ka kinnitada ära pensioni See on juba ka uudistesse läinud, aga natuke räägin pensionitõusudele detailid lahti, kuna siin on ka need numbrid erinevad ja tegelikult tuleb aru saada, mis täpselt tõuseb ja kui palju.

Ehk 0,5 aastahinnet teeb 3,6 kuus eurot iga lapse kasvatamise eest. Näiteks, kahe lapsega inimene saab tegelikult pensionitõusu suurusjärgus 31—32 eurot, keskmiselt. Kui me arvutame kõik need lapsed, kelle eest makstakse, neid lapsi on umbesmakstakse ühele vanemale 3,6 eurot juurde. Kui me lisame siia kokku need muud pensionitõusud, baasosa 16 eurot ja sellesama indeksi tõusu 8,4 eurot, siis võib öelda, et ligi kolmkümmend eurot on keskmine tõus tegelikult.

Ilma lasteta eakatel on ta mõnevõrra väiksem, rohkem lapsi üles kasvatanud eakatel on ta suurem, aga keskeltläbi umbes 30 eurot. Erakorraline pensionitõus koos sellesama indekseerimisega tegelikult on hästi oluline ka kriisi ajal. Me teame seda, et eakatel on lisakulusid, näiteks ravimite soetamiseks, tegelikult igapäevaseks toimetulekuks, kasvõi maskide soetamiseks, ning kindlasti laiemalt olukorras, kus on töötuse määr kõrge, on ka eakate jaoks rahaline surve suurem, võib-olla on nende Kiik ja liikme suurus peres abivajajaid, võib-olla on nende enda pereliikmetel raskem neid toetada.

Selles vaates pensionitõus on igal juhul mõistlik ja õige otsus, seda enam, et me teame, et Eesti vanemaealiste olukord on alati olnud üks keerulisemaid Euroopa Liidus.

Ja me teame, et võrreldes teiste riikidega meie pensionäride pensionitase ongi madal.

Urmas Jaagantreporter Sotsiaalminister Tanel Kiik. FOTO: Mihkel Maripuu Keskerakondlasest sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul tuleneb teravaks läinud sõnavahetus pensionisüsteemi muudatuste üle sellest, et eri erakondadel on erinevad prioriteedid. Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles Tõnis Mölderi Keskerakond ja Priit Sibula Isamaa penisonilubaduste teemalist avalikku sõnavahetust kommenteerides, et koalitsioon on kokku leppinud ära teha mõlemad, nii II pensionisamba vabatahtlikuks muutmise kui ka erakorralise pensionitõusu.

Kindlasti tulevikus aitavad siin kaasa nii teine kui ka kolmas sammas, teatud kogumised, aga meil tuleb hoida ja väärtustada neid eakaid, kellel pole olnud võimalik oma elu jooksul teise või kolmandasse sambasse investeerida. Viimase teemana soovin rääkida natukene ka alaealiste kaitsest.

Language switcher

Väga palju on viimasel ajal meedias olnud — arusaadavalt — küsimusi ja arutelu seksuaalse enesemääramise eapiiri üle.

Minu isiklik seisukoht on tegelikult see, et Eestis tuleb algatada debatt selle eapiiri tõstmise üle. Isiklikult toetan seda tõstmist ja pean seda õigeks, nii nagu varem on nii lastekaitse liit, seksuaaltervise liit kui ka sotsiaalministeerium korduvalt seda teinud.

Kas peenise suurendada kreemi abil

Tean, et sellel teemal on nõupidamised toimumas mitme ministeeriumi vahel, need on justiitsministeerium, siseministeerium, sotsiaalministeerium ning haridus- teadusministeerium, kes kõik üheskoos püüavad arutada kuidas täpselt oleks mõistlik seda teha.

Ehk me ei saa muuta lihtsalt ühte numbrit seaduses, meil tuleb tegelikult vaadata üle laiemalt kogu seadustik. Tuleb kindlasti lahendada see küsimus, mis puudutab võib-olla väikese vanusevahega noori, sest arusaadavalt siin on teatud erisused.

Partneritele

Aga kõige kriitilisem on loomulikult, et selliseid juhtumeid, kus on väga selgelt tegemist ikkagi oma mõjupositsiooni kuritarvitamisega, ei saa ükski seadusandja tolereerida. Neid ei tolereeri tegelikult ka kehtivad seadused, neis kohtades saab vastuseks olla ainult ühene hukkamõist.

Aga siia debatti on juba kaasatud ministeeriumite kaudu arstid, psühholoogid ja ülikoolid. Kindlasti on oluline kaasata ka noorte ja laste esindajad, näiteks lastekaitse liit, et vaadata peale just nimelt kõigile nüanssidele.

Üks asi on järelevalve pool ja seaduslik pool, teine asi on see, kuidas korraldada teadlikkuse tõstmist, kuidas kõiki neid muresid lahendada ja näiteks ohvreid parimal viisil aidata ja toetada.

BOLMUT MOGUSATO \

Seda tööd oleme ikka ministeeriumide koostööd teinud, kindlasti jätkame ka edaspidi. Ametlikult see valdkond nüüd praeguses valitsuses sotsiaalministeeriumis kuulub sotsiaalkaitseministrile, kui aus olla, nimelt lastekaitse ja kogu see pool, aga varem olen ise kaks aastat sotsiaalministrina töötanud ja loomulikult ka mulle isiklikult on see teema oluline, kasvõi vaimse tervise vaates. Nii et kindlasti panustan ka siin kaasa oma mõtete ja tähelepanekutega.

Ma arvan, et seda diskussiooni tuleb pidada hästi rahulikult, üksteist austavalt ja vastakuti läbimõeldult.

Teksti suurus

Aga ma arvan, see siht ja suund, et seksuaalse enesemääramise eapiiri tõsta 14 eluaastalt eeskätt olukorras, kus me räägime suurest vanusevahest, kus me räägime olukordadest, kus ilmselgelt ei ole tegemist võrdsete partneritega, see on õige suund. Sellega ma oma sõnavõtud praegu lõpetan. Vastan hea meelega küsimustele.

Palun, infotehnoloogia- ja ettevõtlusminister Andres Sutt! Andres Sutt Jaa. Tere päevast! Omalt poolt siis avan kaks teemat täiendavalt. Kõigepealt lisaeelarvest ja ettevõtluse toetamise meetmetest.

Keskerakonna liikme Tanel Kiige sõnul ei ole praeguste Reformierakonna tingimustega Keskerakonnal mõtet valitsusse väiksemaks osapooleks minna. Foto: Liis Treimann Keskerakonna liige ja peaministri büroo juht Tanel Kiik tunnistas, et Keskerakonnal eile pärast kohtumist Reformierakonnaga suurt vaimustust ei olnud. Ühest küljest tahab Reformierakond teha maksuvabastuse kõigile, teisest küljest tahab langetada aktsiise. Rahandusministeeriumi valimislubaduste analüüsi järgi läheks Reformierakonna tulumaksureform aastas maksma miljonit eurot.

Lisaks töötukassa palgatoetuse meetmele on veel 25 miljonit turismisektorile ning teistele sektoritele, mis on märtsikuiste piirangute tõttu oluliselt kannatanud, on 19 miljonit. Ehk kaks summat kokku on 44 miljonit eurot. Muudatuste kohaselt oleks ajutine töötamine edaspidi lubatud töötuna arvel oleku ajal kuni viis kalendripäeva kuus ning selle eest oleks lubatud saada tasu, mis võib olla ühes kuus kuni 40 protsenti eelmise aasta kuu töötasu alammäärast, ehk käesoleval aastal eurot.

Töötule säilivad ajutisel töötamisel töötu staatus, ravikindlustus ning töötushüvitised. Sarnaselt täna kindlustatutele, tekib füüsilisest isikust ettevõtjatel ning juhtimis-ja kontrollorgani liikmetel töötuse korral töötuskindlustushüvitise saamise õigus. Ettepaneku kohaselt makstakse neile töötuskindlustushüvitist samas määras kui töölepinguga töötajatele.

Suurendada liikme 3 sentimeetrit

Kolmanda muudatusena on plaanis siduda töötuskindlustushüvitise maksmise kestus olukorraga tööturul.