Teie tulemid saavad kasu kõigi piirkondade, kõigi toodete, kõigi aastate ja nii. Kui termin on teie jaoks uus, selgitatakse järgmises näites, mis on tundmatu liige ja kuidas see mõjutab arvutusi. Excelis peab see arvutus sisaldama rea vahekokkuvõtteid, mis tuleb andmete muutmise korral uuesti koostada. DAX toidab automaatselt kahe silmuse vahelisi väärtusi, nii et saate luua keerulisi koondandmeid.

Kas liikme vaartus kontseptsioonis Kontekst võimaldab teil teha dünaamilist analüüsi, kus valemi tulemid võivad muutuda, peegeldamaks praegust rea või lahtri valikut ja ka sellega seotud andmeid.

Konteksti mõistmine ja konteksti tõhus kasutamine on väga oluline suurte valemite, dünaamiliste analüüside ja valemite tõrkeotsingu probleemide lahendamiseks. Selles jaotises määratletakse eri tüüpi kontekst: rea kontekst, päringu kontekst ja filtri kontekst.

Rea kontekst

Selles selgitatakse, kuidas hinnata valemite põhjal arvutatud veergudes ja PivotTable-liigendtabelites. Selle artikli viimases osas kirjeldatakse üksikasjalikke näiteid, mis illustreerivad, kuidas valemite tulemid vastavalt kontekstile muutuvad.

Umbes peenise ja foto suurused

Konteksti mõistmine Power Pivot valemeid võivad mõjutada PivotTable-liigendtabelis rakendatud filtrid, tabelite vahelised seosed ja valemis kasutatavad filtrid. Kontekst võimaldab dünaamilist analüüsi teha. Mõistmise kontekst on oluline valemite koostamiseks ja tõrkeotsinguks.

 1. Олвин начал мало-помалу обращать внимание на окружающее и, в силу своего разумения, разбираться в устройстве невообразимо древнего экипажа, в котором ему довелось путешествовать.
 2. Meetodi suurendamine liige
 3. Kui saate suumi liikme foto
 4. Элвину не казалось необычным, что быстро текущий поток может замыкаться сам на себя, пробежав менее шести километров.
 5. Прибор считывал сменяющиеся образы из его сознания и воплощал их на стене.

Eri tüüpi kontekst: rea kontekst, päringu kontekst ja filtri kontekst. Rea konteksti saab mõelda kui "praegune rida". Kui olete loonud arvutatud veeru, koosneb rea kontekst iga üksiku rea väärtustest ja praeguse reaga seotud veergude väärtustest.

Konteksti mõistmine

Teatud funktsioone varasemaid ja varasemaid saab kasutada ka praeguse rea väärtusest ja seejärel kasutada seda väärtust kogu tabeli toimingu sooritamisel. Päringu kontekst viitab PivotTable-liigendtabeli iga lahtri jaoks kaudselt loodud andmete alamhulga, olenevalt rea-ja veerupäistest. Filtri kontekst on igas veerus lubatud väärtuste kogum, mis põhineb reale rakendatud filtri piirangutel või on määratletud valemi avaldiste filtri avaldistes.

Lehe algusesse Rea kontekst Kui loote valemi arvutatud veerus, kaasatakse selle valemi rea kontekst praeguse rea kõigi veergude väärtused.

Kui tabel on seotud mõne muu tabeliga, sisaldab sisu ka kõiki selle teise tabeli väärtusi, mis on seotud praeguse reaga. See valem käitub sarnaselt Exceli tabeli valemitega, mis viitavad automaatselt sama rea väärtustele.

Pange tähele, et tabelid erineb vahemikest: te ei saa rea märke abil reale enne praeguse rea väärtust viidata ja te ei saa tabelis ega lahtris viidata suvalisele üksikule väärtusele. Peate alati töötama tabelite Kas liikme vaartus kontseptsioonis veergudega.

Juriidilise isiku juhatuse liikme vastutus võlausaldaja ees ÄS § lg-s 3 sätestatud vastutuse kohaldamiseks jagunemisel osaleva ühingu juhatuse liikme suhtes peab juhatuse liige esmalt olema rikkunud oma kohustust jagunemisega seotud toimingute tegemisel, teiseks peab ühingu võlausaldajal olema tekkinud kahju VÕS § lg 1 ja kolmandaks peab juhatuse liikme kohustuse rikkumise ja võlausaldajale tekkinud kahju vahel olema põhjuslik seos. Juhatuse liikme kohustuse rikkumine peab seejuures olema süüline. Jaguneva äriühingu juhatuse liige, kes jätab võlausaldajatele jagunemisest teatamata, võib seega iseenesest vastutada ÄS § lg 3 alusel võlausaldajale sellega tekitatud kahju eest. Kui nõude muud eeldused on täidetud, vastab kahjuhüvitis sel juhul summale, mille võrra on võlausaldaja nõude väärtus vähenenud aja jooksul, mil ta jagunemisest juhatuse liikme rikkumise tõttu ei teadnud.

Rea kontekst järgib automaatselt tabelite vahelisi seoseid, et määrata, millised seotud tabelite read on praeguse reaga seotud. Tulumaksumäär määratakse praeguse tabeli piirkonna väärtuse alusel, otsides vastavas tabelis olevat piirkonda ja seejärel hankides selle piirkonna maksumäära seotud tabelist. Te ei pea teadma ega täpsustama tabeleid ühendava võtme.

 • Suurenenud liige UA.
 • В городе было много подобных уединенных местечек, часто расположенных вблизи оживленных артерий и одновременно полностью отрезанных от .
 • Странно было сознавать, что Элвин и Хилвар оказались, видимо, последними из многих миллиардов человеческих существ, когда-либо приходивших к этому Хилвар уже собирался было предложить вернуться к кораблю и перелететь к ближайшему из окрестных зданий, когда Элвин заметил длинную узкую трещину в мраморном полу амфитеатра.
 • А теперь ни тот, ни другой разум не могли быть полностью поняты нем бы то ни было из живущих на Земле людей.
 • Kuidas teha harjutusi liikme suurendamiseks
 • Элвин какое-то время находился в возбуждении настолько сильном, что плохо понимал происходящее: дверь давно уже была открыта, когда он сообразил, что может покинуть аппарат.

Mitme rea kontekst Lisaks sisaldab DAX funktsioone, mis itereerimiseks arvutusi tabeli alusel. Nendel funktsioonidel võib olla mitu praegust rida ja praegune rida kontekst. Programmeerimise terminites saate luua valemeid, mis recursed sisemise ja välimise silmuse üle.

Kas liikme vaartus kontseptsioonis Oletagem näiteks, et töövihik sisaldab toodete tabelit ja tabelit Müük. Võib-olla soovite minna läbi kogu müügi tabeli, mis on täis mitu toodet hõlmavat tehingut, ja leida iga toote jaoks iga toote jaoks tellitud suurima koguse.

Excelis peab see arvutus sisaldama rea vahekokkuvõtteid, mis tuleb andmete muutmise korral uuesti koostada. Kui olete Exceli kasutaja, on võimalik, et saate koostada massiivsed valemid, mis teeks tööd. Teise võimalusena võite ka omavahel seotud andmebaasides kirjutada pesastatud valikuid. DAX-i abil saate luua ühe valemi, mis annab tulemiks õige väärtuse, ja tulemusi värskendatakse automaatselt igal ajal, kui lisate andmed tabelisse.

Funktsioon talletab mälus alati kahes kontekstis: üks kontekst tähistab valemi sisemise silmuse praegust rida ja teine kontekst tähistab valemite välimise silmuse praegust rida. DAX toidab automaatselt kahe silmuse vahelisi väärtusi, nii et saate luua keerulisi Kas liikme vaartus kontseptsioonis.

Lehe algusesse Päringu kontekst Päringu kontekst viitab andmete alamkogumile, mis on valemi jaoks kaudselt alla laaditud. Kui kukutate PivotTable-liigendtabelis mõnele väljale mõõdu või muu väärtuse, analüüsib Power Pivot mootor rea-ja veerupäiste, Tükeldite ja aruannete filtreid konteksti määratlemiseks.

Seejärel teeb Power Pivot vajalikud arvutused, et asustada PivotTable-liigendtabeli iga lahter. Alla laaditud andmete kogum on iga lahtri päringu kontekst. Kuna kontekst muutub olenevalt sellest, kus te valemi paigutate, muutuvad ka valemi tulemid olenevalt sellest, kas kasutate valemit PivotTable-liigendtabelis, kus on palju rühmi ja filtreid, või arvutatud veerus, kus pole filtreid ja minimaalset konteksti.

Kui kasutate seda valemit tabelis Müük arvutatud veerus, on valemi tulemid samad kogu tabeli jaoks, sest valemi päringu kontekst on alati kogu tabeli Müük.

mojutab liikme suurust suitsetamiseks

Teie tulemid saavad kasu kõigi piirkondade, kõigi toodete, kõigi aastate ja nii. Kuid tavaliselt ei soovi te sama tulemust näha sadu kordi, kuid selle asemel soovite saada teatud aastaks, konkreetsele riigile või piirkonnale, konkreetsele tootele või nende kombinatsioonile kasumit ning seejärel saada kogusumma. PivotTable-liigendtabelis on konteksti lihtne muuta, lisades või eemaldades veeru ja rea päiseid ning lisades või eemaldades tükeldid. Saate luua valemit nt ülal ülal ja seejärel kukutada need PivotTable-liigendtabelisse.

– Riigi Teataja

Iga kord, kui lisate PivotTable-liigendtabelile veeru või rea pealkirjad, saate muuta selle päringu konteksti, kus meedet hinnatakse. Tükeldamise ja filtreerimise toimingud mõjutavad ka konteksti.

Vähem Kontekst võimaldab teil teha dünaamilist analüüsi, kus valemi tulemid võivad muutuda, peegeldamaks praegust rea või lahtri valikut ja ka sellega seotud andmeid. Konteksti mõistmine ja konteksti tõhus kasutamine on väga oluline suurte valemite, dünaamiliste analüüside ja valemite tõrkeotsingu probleemide lahendamiseks. Selles jaotises määratletakse eri tüüpi kontekst: rea kontekst, päringu kontekst ja filtri kontekst. Selles selgitatakse, kuidas hinnata valemite põhjal arvutatud veergudes ja PivotTable-liigendtabelites. Selle artikli viimases osas kirjeldatakse üksikasjalikke näiteid, mis illustreerivad, kuidas valemite tulemid vastavalt kontekstile muutuvad.

Seetõttu hinnatakse sama valemit, mida kasutatakse PivotTable-liigendtabelis, iga lahtri korral eri päringute kontekstis. Lehe algusesse Filtri kontekst Filtri kontekst lisatakse siis, kui määrate filtri kitsendused veerus või tabelis lubatud väärtuste kogumi alusel, kasutades valemis argumente.

Filtri kontekst rakendub muudes kontekstides nt rea kontekst või päringu kontekst. Näiteks arvutab PivotTable-liigendtabeli iga lahtri väärtused rea-ja veerupäiste põhjal, nagu on kirjeldatud päringu konteksti eelnevas jaotises.

PivotTable-liigendtabelisse lisatud mõõtudes või arvutatud veergudes saate määrata valemis kasutatavate väärtuste reguleerimiseks filtri avaldised. Samuti saate valikuliselt tühjendada teatud veergude filtreid.

Lisateavet valemites filtrite loomise kohta leiate teemast filtri funktsioonid. Näide selle kohta, kuidas saab filtreid eemaldada üldkokkuvõtete loomiseks, leiate teemast Kõik. Seetõttu peate PivotTable-liigendtabelis kasutatavate mõõtude või valemite definitsiooni üle vaatama, Moodud ja kujundeid peenise foto oleksite valemites olevate tulemite tõlgendamisel teada filtri konteksti.

Lehe algusesse Valemite konteksti määratlemine Kui loote valemi, Power Kas liikme vaartus kontseptsioonis Excel esmalt üldist süntaksit ja seejärel kontrollib see veergude ja tabelite nimesid, mida te praeguses kontekstis võimalike veergude ja tabelite vastu pakute.

Kui Power Pivot ei leia valemis määratud veerge ja tabeleid, kuvatakse tõrketeade. Kontekst määratakse vastavalt eelmistes jaotistes kirjeldatule, kasutades töövihikus saadaolevaid tabeleid, seoseid tabelite ja kõigi rakendatud filtrite vahel. Kui olete näiteks äsja importinud mõned andmed uude tabelisse ja pole rakendanud filtreid, on tabeli veergude kogum osa praegusest kontekstist.

Mis suurus on kondoomi liige osta

Kui teil on mitu tabelit, mis on seostega lingitud ja te töötate PivotTable-liigendtabelis, mis on filtreeritud, lisades veerupäiste ja kasutades Tükeldiid, sisaldab kontekst seotud tabeleid ja filtreid. Kontekst on võimas kontseptsioon, mis võib muuta ka valemite tõrkeotsingut keeruliseks. Soovitame teil alustada lihtsate valemite ja seostega, et näha, kuidas kontekst töötab, ja alustage lihtsate valemite katsetamist PivotTable-liigendtabelites.

Järgmises jaotises on toodud ka mõned näited selle kohta, kuidas valemid kasutavad dünaamiliselt tulemite jaoks erinevat tüüpi Kas liikme vaartus kontseptsioonis. See võimaldab teil teha otsinguid. Selles teemas toodud näide illustreerib filtreerimine ja rea konteksti interaktsiooni. Selles teemas toodud näited illustreerivad ka filtrite manustamist muudes agregaatides olevates funktsioonides.

Valemis on kõik funktsiooni seab kontekst.

 • Kuidas suurendada liikme, kas masturbatsioon aitab
 • Он мог беседовать с роботом, как беседовал бы с любым человеком, хотя, поскольку они были не одни, он велел роботу не пользоваться речью, а обходиться простыми зрительными образами.
 • И разве мы не нарушили это - О да, легенда, - сказал Джезерак.
 • Она видела город бессчетное число раз с других, почти столь же выгодно расположенных точек - и со значительно большим комфортом.
 • Suurenenud meeste liikmed
 • Ничего подобного ему, насколько было известно Олвину, в Диаспаре не существовало.

Saate seda kasutada päringu konteksti tulemina rakendatud filtrite alistamiseks. Mõlemad teemad hõlmavad näiteid, mis juhatavad teid läbi valemite koostamise ja keerukate kontekstide mõistmise.

Kui oled kursis rekursiivi kontseptsiooniga ning sise-ja välissilmustega, siis hindad seda, mida varasemad ja varasemad funktsioonid pakuvad.

DAX-i valemite kontekst - Excel

Kui olete nende mõistete jaoks uus, järgige näites toodud juhiseid hoolikalt, et näha, kuidas kasutatakse arvutustes sisemist ja välimiset konteksti. Lehe algusesse Viitamistervikluse Selles jaotises käsitletakse teatud täpsemaid mõisteid, mis on seotud Power Pivot tabelite puuduvate väärtustega, mis on seostega ühendatud. See jaotis võib olla kasulik juhul, kui teil on mitu tabelit ja keerukaid valemeid sisaldavad töövihikud ning soovite saada tulemite mõistmiseks abi.

Kui teie andmed on seotud uute andmetega, soovitame teil kõigepealt lugeda sissejuhatavat teemat, seoste ülevaadet. Viitamistervikluse ja Power Pivot seosed Power Pivot ei nõua, et sobiv seos määratletakse kahe tabeli vahel.

Selle asemel luuakse tühi rida iga üks-mitmele seose "üks" lõpus ning kasutatakse kõigi kattuvate ridade käsitlemiseks seotud tabelist. See toimib tõhusalt kui SQL-i väline ühendus. Kui rühmitate PivotTable-liigendtabelites andmeid Kas liikme vaartus kontseptsioonis ühelt poolelt, rühmitatakse kõik kattuvad andmed seose mitmes servas kokku ning kaasatakse kogusummade hulka tühja rea päisega.

Tühi pealkiri on umbes samaväärne "Tundmatu liikmega". Tundmatu liikme mõistmine Tundmatu liikme mõiste on ilmselt teile tuttav, kui olete töötanud mitmemõõtmeline andmebaasi süsteemidega nt SQL Server Analysis Services.

Kui termin on teie jaoks uus, selgitatakse järgmises näites, mis on tundmatu liige ja kuidas see mõjutab arvutusi. Oletame, et loote kalkulatsiooni, mis liidab iga poe igakuise müügi, kuid tabelis Müük oleval veerul puudub poe nime jaoks väärtus. Kuna poe ja müügi tabeleid ühendab poe nimi, mida soovite valemis juhtuda? Kuidas peaks PivotTable-liigendtabeli rühm või kuvama selle müügitulemused, mis pole olemasoleva salvega seotud?

See probleem on levinud andmete ladudes, kus suurte tabelite andmed peavad olema loogiliselt seotud dimensioonide tabelitega, mis sisaldavad teavet poodide, piirkondade ja muude atribuutide kohta, mida kasutatakse faktide kategoriseerimiseks ja arvutamiseks.

Account Options

Probleemi lahendamiseks määratakse kõik uued teadaolevad andmed, mis ei ole seotud olemasoleva olemiga, ajutiselt tundmatule liikmele. Sellepärast kuvatakse ebaseotud faktid tühja pealkirja all PivotTable-liigendtabelis. Tühjade väärtuste töötlemine vs tühja rida Tühjad väärtused erinevad tühjade ridade hulgast, mis lisatakse tundmatu liikme majutamiseks.

Peenise suurused kuulsatest inimestest

Tühi väärtus on eriväärtus, mida kasutatakse nullide, tühjade stringide ja muude puuduvate väärtuste tähistamiseks. Lisateavet tühja väärtuse ja muude DAX-i andmetüüpide kohta leiate teemast andmetüüpide andmetüübid.