Ka siin toimus teksti mahu vähenemine 31 paragrahvilt le , sest jäeti välja terve rida sätteid, mis kas ei oleks pidanud üldse töökorda kuuluma või olid sisuliselt resp. Pereliikmeteks loetakse kodutoetust taotleva isikuga ühist eluaset kasutama hakkavat abikaasat või taotlejaga kooselus olevat füüsilist isikut ning nende alaealisi lapsi. Nüüd olulisematest sisulistest muutustest. Esimese kvartali jooksul tegi Eesti Energia mitu äriliselt suure kaaluga otsust, alates Ida-Virumaale

Foto: Taavi Sepp Eesti Energia müügitulu kasvas Kui aasta tagasi lõpetas ettevõte I kvartali kahe miljoni euro suuruse kahjumiga, siis tänavu 26,5 miljoni eurose puhaskasumiga.

Suurenenud liige ja kodu

Eesti Energia juhatuse liikme ja finantsdirektori Andri Avila sõnul panid tugevale koondtulemusele aluse tootmis- ja müügimahtude suurenemine, energiahindade kasv ning eelmisest aastast väiksemad püsikulud. See tõi elektri tarbimises kaasa protsendilise kasvu.

Suurenenud liige ja kodu

Suurenenud elektri nõudlus kergitas nii turuhinda kui ka vajadust meie soojuselektrijaamade järele," märkis Suurenenud liige ja kodu. Koduturgudest oli müügi kasv kiireim Leedus, kus Eesti Energia on tõusnud pärast sealse elektrituru järk-järgulist avanemist suuruselt teiseks elektrimüüjaks.

Elektri hinnad olid Nord Pooli turul mullusega võrreldes keskmiselt kaks korda kõrgemad, mis oli peamine põhjus müügitulu suurenemisele.

Suurenenud liige ja kodu

Elektrienergia toodang kasvas samal ajal aastases võrdluses kolmandiku võrra 1,3 teravatt-tunnini. Toodangut kasvatas pakaselisel ja tuulevaiksel perioodil suurenenud elektri turuhind ja nõudlus juhitava tootmise järele.

Suurenenud liige ja kodu

Eesti Energia soojuselektrijaamad töötasid tarbimistippude ajal võimsusel kuni MW. Ettevõtte täitis sellega omaniku ootust hoida tootmisvõimekust Eesti keskmise elektritarbimise tagamiseks. Vedelkütuste toodang püsis tonniga mullusel tasemel.

Suurenenud liige ja kodu

Maailmaturu nõudlus vedelkütuste järele ning toodete hind on pärast aastatagust Covid pandeemiast tekkinud šokki naftaturgudel iga kvartaliga suurenenud, olles lähedal kriisieelsele tasemele. Esimese kvartali jooksul tegi Eesti Energia mitu äriliselt suure kaaluga otsust, alates Ida-Virumaale Kolme kuuga sõlmitud lepingute maht ulatus kahe teravatt-tunnini, mis on võrdluseks ca neljandik Eesti aastasest elektritarbimisest," märkis Avila.

Suurenenud liige ja kodu