Kuid Sry geen mõjutab just kaudselt Sox9 valgu teket ning võib arvata, et nõndanimetatud sodi-DNA's leidub ka teisi geene, millel on suur kaudne mõju organismidele. Töö autorite hinnangul toimib teiste imetajate ning ka inimeste sugude teke samalaadselt. Sugulisel teel ülekande risk ei ole mehe jaoks väga suur. Esinemissagedus — sage.

DOI: Ebatavaliste peeniselaadsete kehajätkete tekke tuvastasid jaapani teadlased neli aastat tagasi ühes Brasiilia koopas. Tollal veel tundmatule putukaliigile pandi nimeks ladinakeelseks Neotrogla.

Samalaadset sootunnuste muutumist oli varasemast teada vaid samasse perekonda kuuluvatel Afrotrogla putukatel. Kuivõrd need ebatavalised loomad on üksteisega küllaltki sarnased tekkiski küsimus, et kas peenise arenemine võis toimuda enne või pärast nende evolutsioonilist lahknemist.

Teadlased tuvastasid peenise

Teine variant tähendaks mõistagi, et peeniste areng pidi toimuma eraldiseisvate protsessidena. Neotrogla, Afrotrogla ja kolmanda, moondeta suguelunditega sugulasliigi Sensibilia võrdluse põhjal jõudsid nad järeldusele, et emasloomade peeniste areng pidi toimuma eraldiseisvalt. Peenise funktsiooniga kehajätke naisisendil.

Teadlased tuvastasid peenise

Sellise probleemiga võitlemiseks on emastel välja arenenud spetsiaalsete haaratsitega kehajätked, millega paariline «kinni püüda» ja teda paaritumiseks vajalikud kaks-kolm päeva kinni hoida.

Samas tunnistavad ajakirjas Biology Letters ilmunud uuringu autorid, et veidra kohastumuse taga võib olla ka kisklusohu mõju.

Teadlased tuvastasid peenise