Võite kindlustada oma küsitluse parooliga ja kergesti jagada oma sõprade e-posti teel, teised rakendused ja SMS. Artikkel ilmus ajakirjas Ecology Letters. Põllumajandusmaastiku olulised elemendid nagu näiteks põllusaared, rohtsed ribad põldude servas ja puiskoridorid võetakse kasutusele tootmismaana.

Andmete põhjal hinnati kvantitatiivselt seda, kuidas mõjutavad õitsvate taimede ribad ja puiskoridorid looduslikku kahjuritõrjet, tolmeldamist ja saagi suurust.

Account Options

Selgus, et õitsevate taimedega rohumaaribade rajamine põlluservadesse suurendas kahjuritõrjet põllul keskmiselt 16 protsenti võrreldes põldudega, millel mitmekesised servaalad puudusid. Keskmiselt suurenes looduslik kahjuritõrje ka hekiga piirnevatel põldudel, kuid see mõju oli muutlikum ega polnud kokkuvõttes statistiliselt usaldusväärne.

Looduslik kahjuritõrje muutus põllu servast kaugenedes eksponentsiaalselt väiksemaks. Looduslik tolmeldamine oli erinevatel uurimisaladel väga muutuv ning statistiliselt olulist erinevust ei leitud.

Polli suuruse kusitlus Kuidas suurendada liikme maja tehnikat

Samas leiti, et tolmeldamine suurenes õitsevate taimeribade naabruses ja vähenes taimeribast kaugenedes hüppeliselt. Sellist erinevust ei leitud kontrollpõldudel, kus taimeribad puudusid. Lisaks leiti, et looduslik tolmeldamine suurenes, kui taimede liigiline mitmekesisus ribal oli suurem: näiteks 25 taimeliigiga ribal kasvas tolmeldamine 52 protsenti.

Polli suuruse kusitlus Mees Dick Paksus Foto

Koos maastiku lihtsustumisega vähenes samas tempos ka tolmeldamine. Kokkuvõttes näitas uuring õitsevate taimeribade kasulikku mõju looduslikule kahjuritõrjele, kuid seda ei saanud otseselt seostada suuremate saakidega.

Polli suuruse kusitlus Las nad utlevad videoliikme suurenemine

Zingpoll on online küsitlus tegija, mis pakub kasutajatele lihtne vahend, et luua ja jagada küsitluse ajal, igal pool, via enamik seadmeid internetiühendust. Küsitlus tulemus on visualiseeritud erinevaid graafikuid; ja saab eksportida andmeid aruandlus ja analüüs web-app.

Polli suuruse kusitlus 5 paeva jooksul suureneb liige 3 cm

Võite kindlustada oma küsitluse parooliga ja kergesti jagada oma sõprade e-posti teel, teised rakendused ja SMS. Kasutage Zingpoll oma otsust abimees! Käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad Eesti vastavas vanuses elanikkonnale. Samas on nii oma kulude ja tulude planeerimisel kui ka finantsteenuste kasutamisvõimalustes kasvuruumi. Uuringu raames küsitleti Eesti elanikku ning uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade elanikkonna usulistest vaadetest ning religiooni ja teiste eluvaldkondadega seotud hoiakutest ja uskumustest.