Nad kritiseerivad liidrite puhul kõike, ehkki liidrid peavadki kompromisse tegema — see on poliitika põhiolemus. Suvimüts on mustast vülasest riidest. Juba rahva defineerimine ise on populistidele suurel määral poliitiline võitlus — ja vastupidi. Nii et jah, PRPs on seksismi, aga see on üldiselt võrreldav tänapäeva konservatiividega, mitte mineviku natsidega. Populism ise etnilisust ei defineeri, PRP puhul on meil ju tegemist nativismiga. Sest inimestel on tekkinud teistsugune arusaam oma liidritest, nad on ise palju enesekindlamad ja ka palju kriitilisemad juhtide suhtes.

Cas Mudde: populism põhineb moraalil Populismi uurija ei tee põhimõttelist vahet Lääne- ja Ida-Euroopa Vormide mootmed Meesliige. Kas tõepoolest puudub usk liberaalsesse demokraatiasse ja traditsioonilisse Euroopa lõimumisse? Miks tõstavad populistid pead peaaegu kõikjal sõltumata demokraatia tasemest? Miks enamik populiste on radikaalsed parempoolsed?

  • Cas Mudde: populism põhineb moraalil Populismi uurija ei tee põhimõttelist vahet Lääne- ja Ida-Euroopa populistidel.
  • Tuletõrjevormi määrus. — Riigi Teataja 30 august — DIGAR Eesti artiklid
  • [VSL] Dictionary of Foreign words
  • Suurenemine mees liige
  • Teenistus vorm.
  • Suurenemine mees liige 6.

Mis on selle mõju rahvusvahelistele suhetele? Populistliku radikaalse parempoolsuse ilmingu põhjalikumaks mõistmiseks vestles Diplomaatia Cas Muddega. Cas Mudde on Georgia ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent ning rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane ja autor. Tema uurimisteemadeks on olnud Euroopa võrdlev poliitika, äärmuslus ja demokraatia, erakonnad ja ühiskondlikud liikumised, euroskeptitsism, islamofoobia. Tema viimased teosed on järgmised: The Far Right in America. London: Routledge,lk Youth and the Extreme Right.

Aga kui asuda kõnelema populistlikest radikaalsetest parempoolsetest edaspidi PRP erakondadest, mis paistavad ohustavat liberaalset demokraatiat, siis läheb meil vaja ühiseid definitsioone. Te olete pakkunud välja nii mõnegi tunnustust leidnud definitsiooni.

Cas Mudde: populism põhineb moraalil – Diplomaatia

Mis on siis populism? See ei ole ainult poliitikastiil võimule saamiseks, vaid puudutab ka seda, mida teha siis, kui ollakse võimule saadud. Teiseks on see monistlik selles mõttes, et ühiskonda käsitletakse homogeensete, ühesuguste huvide ja väärtustega monistlike rühmadena. Korrumpeerunud inimesed ei ole legitiimsed oponendid ja selles peitub oluline vahe.

Me vajame aga teisigi definitsioone, sest populistlikke elemente võib leida ka peavooluerakondade retoorikas. Kuidas defineerida PRP erakondi? Mis muudab partei radikaalseks?

Cas Mudde: populism põhineb moraalil

See on väga tähtis, sest populism on väga lai mõiste ja kuna see on kitsapõhjaline, saab seda siduda igasuguste ideoloogiatega. Populistliku radikaalse parempoolse ideoloogia raames on see kombineeritud nativismi ja autoritarismiga. Ma nimetan seda populistlikuks radikaalseks parempoolsuseks, mitte radikaalseks parempoolseks populismiks.

Mooji: Forgiveness, Relationships and the Realisation of the Self

See võib tunduda semantilise sõnamänguna, aga sel on oma tähendus: see on pigem radikaalse parempoolse poliitika populistlik vorm, mitte populistliku poliitika radikaalne parempoolne vorm. Populistliku radikaalse parempoolsuse tuum on nativism, natsionalismi ksenofoobne vorm.

Tegu on identiteediga — kõik Mesi suurendab peenise on loodud ja ükski neist ei ole täiuslik. Paljud väidavad, et sugu, eriti just kaheks sooks jaotumine, on loodud. Rahvas on loodud, poliitika aga puudutab väga tugevasti just sellist laadi loomingut.

Suurenemine mees liige

Juba rahva defineerimine ise on Vormide mootmed Meesliige suurel määral poliitiline võitlus — ja vastupidi. See omakorda põhineb samasugusel kõlbelisel vahetegemisel. Me oleme juba aastakümneid arutlenud PRP valijaskonna üle, kelle kohta me oleme kasutanud mitmeid stereotüüpe: eksiteele sattunud, üleilmastumise tõttu kaotanud, tänapäeva ühiskonna keerukusega toimetulematud jne. See võib kõlada ju äärmiselt akadeemiliselt, aga selle juures on alati olnud oma normatiivne aspekt.

Mina ise ei näegi nii palju vahet peavoolupoliitikal ja populistlikul poliitikal ning teataval määral uurin ma populismi selleks, et mõista peavoolupoliitikat ja eriti selle arvukaid puudusi. Mida öelda ühiskondade kohta, kus elanikkond on poliitiliselt lõhestunud, nagu võib praegu paljudes riikides näha?

Näiteks Türgis on presidendi toetus pisut üle 50 protsendi, mis on tekitanud tõsiselt polariseerunud, mustvalge, kompromissitu poliitilise õhkkonna. Populism ise etnilisust ei defineeri, PRP puhul on meil ju tegemist nativismiga. Nad jõuavad sageli millenigi, mida marksistid nimetaksid valeteadvuseks, 2 süüdistades kirikut inimeste allutamises.

Selle pooldamine on aga aastakümneid kestnud sallivuskampaania tulemus. Ma olen alati pidanud huvipakkuvaks, et nad pühendavad väga palju aega sellele, mis traditsioonilisi äärmuslasi eriti ei huvitanud. Et 90 protsendil elanikest olid teistsugused väärtused, neid ei huvitanud.

Aga populistidele läheb see korda, sest nad esitavad ennast ju rahva häälena. See on üks põhjusi — teine on nartsissism —, miks USA presidenti Trumpi nii väga köidavad massid, ja see on oluline. Puhtpopulistlikus vaimus oleks see mõeldamatu, sest tegu on ju rahvaga ja rahvas mõtleb kõik ühtmoodi, järelikult lahkheli ei saa põhimõtteliselt olla.

Need on kohe imekaunid populismi näited. Aga Geert Wilders teie enda kodumaal Hollandis? Rohkem konservatiivina alustanud Wilders kujunes populistiks osaliselt oma toetuspinna tõttu.

Enamasti ta väidab, et järgib tavamõistust, mis on üks mõisteid, mida populistid armastavad kasutada. Donald Trumpiga on ka vist nii?

Jah, teataval määral. Rikas või vaene ei tähenda populismi puhul kuigi palju. Jah, ma olen kohe kõvasti rikkam Vormide mootmed Meesliige teie, aga see ei puutu asjasse, sest populismi tuumaks ei ole raha, vaid väärtused.

Vormide mootmed Meesliige Mis suurusega hobune

Kas teie meelest on ka Lähis-Idas kedagi, keda võiks nimetada populistiks? Iisraelis on Benjamin Netanyahul olnud selliseid perioode ja mingil määral on see iseloomustanud selliseid juhte, nagu oli kunagi Egiptuses Gamal Abdel Nasser. Tuleb meeles pidada, et populism suudab peaaegu alati toimida ainult ühiskonnas, kus demokraatia on igas mõttes valdav.

Egiptuses nii ei olnud, mistõttu Nasser kombineeris populismi tugeva juhiga, kes teab, mis on Vormide mootmed Meesliige maale parim. Sellised liidrid nagu Recep Tayyip Erdoğan peavad pidevalt populistlikke kampaaniaid, ehkki sellega liitub alati islami fundamentalism, Vormide mootmed Meesliige tingimata poliitikas, aga kindlasti õigustuses. Milline seos valitseb usujuhtide ja populismi vahel?

Need kaks nagu hästi kokku ei Vaadake suguelundite kujundeid ja suurusi Põhimõtteliselt valitseb igat laadi religioosse fundamentalismi ja populismi vahel sügav pinge, sest kui sa oled kristlik või juudi või islami fundamentalist, siis sa usud, et vooruse allikas on Jumal ja inimesed on patused.

Aga populism, vastupidi, postuleerib, et voorus peitub rahvas ja patune on eliit. Me oleme näinud PRP esilekerkimist ja võiks arvata, et see on tingitud arusaamast ühiskonnas valitsevate lõhede kohta. Mis on teie uuringute põhjal nende arusaamade muutumise põhjus, kui pidada silmas, et vähemalt Euroopas ei ole enamik riike elanud kunagi nii rahulikult ja majanduslikult edukalt nagu tänapäeval?

Esiteks me ei ela tegelikkuses. Me kõik elame meie enda tegelikkuse arusaamas. Me ei võrdle oma elu objektiivsete andmete alusel. Samuti on paljud objektiivsed andmed, mida on esitatud näitamaks, et kõik on läinud paremaks, koondandmed. Koondnäitajad lähevad kenasti üles, aga ei saa kuidagi eitada, et viimastel aastakümnetel on ebavõrdsus märkimisväärselt kasvanud. Inimeste elu on objektiivselt parem kui kahekümne aasta eest, aga subjektiivselt, kui nad võrdlevad ennast teistega ja kui palju nood paremini elavad, vaat siis tuleb vahe sisse.

Osaliselt me muidugi võrdleme ennast sellega, mida me ise idealiseeritud minevikus ootasime.

Vormide mootmed Meesliige Kes on, kui palju liige kasvab

Vanemad inimesed ütlevad, et varem oli kõik parem, kuritegevust ei olnud, kõik tundsid kõiki, mõned naised ütlevad, et Või siis geid, kes kurdavad, kuidas islam ohustab sajandeid kestnud sallivust, ehkki enamikus riikides olid geid tagakiusatud vähemus veel mõne aastakümne eest. Nii et meil on tegemist ettekujutatud minevikuga. Enamik populistlikke parteisid ei ole siiski kõigest populistlikud parteid, vaid ühtlasi nativistlikud või sotsialistlikud parteid.

Miks seda saadab edu?

Sest inimestel on tekkinud teistsugune arusaam oma liidritest, nad on ise palju enesekindlamad ja ka palju kriitilisemad juhtide suhtes. See kindlustabki populismile kasvupinna.

Me andsime varem oma juhtidele liiga vabad käed, aga nüüd oleme jõudnud teise äärmusse, justkui valija ei saakski kunagi eksida. Aga valijad eksivad lakkamatult, sest nad teavad erakondade kohta ääretult vähe. Nad kritiseerivad liidrite puhul kõike, ehkki liidrid peavadki kompromisse tegema — see on poliitika põhiolemus. See ei seleta mitte ainult seda, miks nativistid on üldiselt edukad, vaid ka seda, miks tänased nativistid on populistid. Te ütlete Hoolimata mõningasest edust mõnes riigis, näiteks Ungaris, kus nad lihtsalt ei pane paika päevakava, vaid teevad reaalset poliitikat, ei ole PRPl üldjuhul poliitilist, majanduslikku ega ajakirjanduslikku võimu.

Vormide mootmed Meesliige Laadige alla elemendi suurendamise meetod

Nemad ei kirjuta artikleid, neid kirjutavad teised. Küll aga määravad nad seda, millest me kõneleme, ja veel enam seda, kuidas me sellest kõneleme. See paneb paika päevakava, aga jätab vastutuse poliitika eest siiski veel nendele, kes seda teevad — peavooluerakondadele. Peaaegu ühtegi Vormide mootmed Meesliige viidud pagulastevastast poliitikat ei ole rakendanud sellised juhid nagu [Ungari peaminister] Viktor Orbán, vaid vasaktsentristlikud ja paremtsentristlikud parteid.

Nad väidavad, et see on ainuke viis kõrvaldada oht meie piirile, aga põhjus, miks me räägime pagulastest kui ohust meie piirile, mitte aga kui humanitaarkriisist, peitub just selles, et PRP on selle nii kindlaks määranud. Nemad otsustasid, et meie räägime pagulastest kui ohust meie piirile ja ühiskonnale.

Sildistamist ja stereotüüpide loopimist tuleb igast Vormide mootmed Meesliige, tihtipeale seostatakse PRPd natsismiga ja PRP omakorda koige tohusamad vahendid liikme suurendamiseks liberaaldemokraatlikke süsteeme, mille osa nad ju on. Millised on levinumad eksimused arutelus populismi ja PRP üle?

Üks Vormide mootmed Meesliige ja äärmusluse mille vorm on ka natsism olulisemaid erinevusi on suhtumine demokraatiasse. Populistid tegelikult tunnistavad demokraatia tuuma rahva suveräänsuse ja enamuse võimu mõttes. Nemad tahavad, et inimesed valiksid oma juhid — äärmuslased seda ei taha.

Nii et natsid ei ole populistid, nad ei usu, et poliitika peaks järgima üldsuse tahet. Natsid usuvad, et juht — Führer — teab kõigi eest, mis on parim. Hitlerit peeti eriliseks, ta ei olnud tavaline, keskmine sakslane. Ma arvan, et meie seisukohalt on oluline mitte hakata natsikaardiga lehvitama. Nii et siin on kattumine populismiga selles mõttes, et PRP erakonnad kuuluvad korraga äärmusliku parempoolsuse ja populismi hulka.

Nii et PRP nimetamine natsideks, nagu tihtipeale tehakse, annab neile võimaluse näidata ennast tegelikust mõõdukamana? Jah, see ei anna peaaegu kunagi oodatud tulemust.