Orienteerumist liikumisteel hõlbustatakse suunavate viitadega, millel kasutatakse rahvusvahelist ratastoolikasutaja tunnust piktogrammi. Valige see märkeruut lõikejoonte printimiseks. Kui tegemist on täisnurkse kolmnurgaga, tähistatakse täisnurka tavaliselt tähega γ ning teravnurki tähtedega α ja β.

Kolmnurga sisenurkade summa on alati kraadi ° ehk π radiaani π rad. Kolmnurga nurki tähistatakse tavaliselt kreeka tähtedega α, β ja γ.

Kui tegemist on täisnurkse kolmnurgaga, tähistatakse täisnurka tavaliselt tähega γ ning teravnurki tähtedega α ja β. Kolmnurga küljed[ muuda muuda lähteteksti ] Kolmnurga küljed on kolmnurga tippe ühendavad sirglõigud, mis üksteisega moodustavad nurki. Kolmnurga kahe suvalise külje pikkuste summa on alati suurem kolmanda külje pikkusest.

Kolmnurga külgi tähistatakse tavaliselt tähtedega a, b ja c. See on vaikesäte. Horisontaalne Landscape Prindib dokumendi, pöörates seda paberi söötmise suuna suhtes 90 kraadi.

Saate pööramissuunda muuta, minnes vahekaardile Hooldus Maintenanceavades dialoogiboksi Kohandatud sätted Custom Settings ja kasutades seejärel märkeruutu Keera 90 kraadi vasakule, kui paigutus on [Horisontaalne] Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]. Dokumendi printimise ajal 90 kraadi võrra vasakule pööramiseks valige märkeruut Keera 90 kraadi vasakule, kui paigutus on [Horisontaalne] Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape].

Mis on selle suurus, kui korgus 180

Dokumendi printimise ajal 90 kraadi võrra paremale pööramiseks tühjendage märkeruut Keera 90 kraadi vasakule, kui paigutus on [Horisontaalne] Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]. Pööra kraadi Rotate degrees Prindib dokumendi, pöörates seda paberi söötmise suuna suhtes kraadi. Mõnes muus rakendustarkvaras konfigureeritud prindiala laius ja laienduse suurus pööratakse vertikaalselt ja horisontaalselt ümber. Printeri paberi suurus Printer Paper Size Valib tegelikult seadmesse asetatud paberi suuruse.

Tavasuuruses printimise vaikesäte on Sama mis lehe suurus Same as Page Size. Kui valite paberi suuruse, mis on väiksem kui Lehe suurus Page Sizesiis dokumenti vähendatakse. Kui valite paberi suuruse, mis on suurem kui Lehe suurus Page Sizesiis dokumenti suurendatakse. Lehe paigutus Valib prinditava dokumendi suuruse ja printimistüübi.

Tavasuurus Normal-size See on tavaline printimisviis. Valige see, kui te ei soovi ühtki lehe paigutust määrata. Vähenda automaatselt suurt dokumenti, mida printer ei saa väljastada Automatically reduce large document that the printer cannot output Kui printer ei saa dokumendile vastava paberi suurusega printida, võib seade printimisel automaatselt dokumendi suurust vähendada.

Valige see märkeruut dokumendi printimisel paberi suuruse vähendamiseks. Tühjendage see märkeruut dokumendi originaalsuuruses printimiseks. Ääristeta Borderless Valib, kas prindite tervele lehele ilma veeristeta või koos leheveeristega.

Mis on selle suurus, kui korgus 180

Ääristeta printimisel suurendatakse originaale nii, et need ulatuvad pisut üle paberi serva. Nii saab printida ilma veeristeta ääristeta. Kasutage määrangut Pikenduse suurus Amount of Extensionet reguleerida palju dokument ulatub üle paberi serva ääristeta printimisel. Pikenduse suurus Amount of Extension Reguleerige palju dokument ulatub üle paberi serva ääristeta printimisel.

Liuguri paremale liigutamine suurendab pikenduse suurust ja laseb raskusteta teha ääristeta printimist. Liuguri vasakule liigutamine vähendab pikenduse suurust ja suurendab prinditavat dokumendiulatust. Sobita lehele Fit-to-Page See funktsioon võimaldab dokumente automaatselt suurendada või vähendada, et need sobiksid printerisse asetatud paberi suurusega rakendustarkvaras määratud paberi suurust muutmata.

Muudetud suurusega Scaled Dokumente saab printimiseks suurendada või vähendada. Määrake suurus suvandis Printeri paberi suurus Printer Paper Size või sisestage suuruse muutmise suhe boksi Suuruse muutmine Scaling. Suuruse muutmine Scaling Määrab prinditava dokumendi suurenduse või vähenduse suhte. Lehe paigutus Page Layout Ühele paberilehele võib printida mitu dokumendi lehekülge. Avab dialoogiboksi Lehe paigutuse printimine Page Layout Printing. Klõpsake seda nuppu lehe paigutuse printimise üksikasjade määramiseks.

Dialoogiboks Lehe paigutuse Sex liikme foto suurus Page Mis on selle suurus Printing See dialoogiboks võimaldab valida ühele paberilehele paigutatavate dokumendi lehekülgede arvu, lehtede järjekorra ja selle, kas iga dokumendi lehe ümber prinditakse lehe ääris. Selles dialoogiboksis määratud sätteid saab kinnitada printeridraiveri sätete eelvaates. Saate enne andmete tegelikku printimist kontrollida, kuidas printimistulemus välja näeb.

Lehed Pages Määrab ühele lehele sobitatavate dokumendi lehekülgede arvu. Lehtede järjekord Page Order Määrab paberilehele prinditava dokumendi suuna. Lehe ääris Page Border Prindib dokumendi iga lehe ümber lehe äärise. Valige see märkeruut lehe äärise printimiseks. Tühjendage märkeruut, kui te ei soovi äärist printida.

Pikkuste suurusjärgud

Võite need paberilehed kokku kleepida, et luua suur väljatrükk, nagu plakat. Saate ka lõikejoonte ja kleepimismarkerite sätteid määrata. Lõikejooned ja kleepimismarkerid aitavad lehti plakatiks kleepida.

Saate kontrollida, kuidas printimistulemus välja näeb. Kujutise jaotused Image Divisions Valige jaotuste arv vertikaalne x horisontaalne. Jaotuste arvu suurenemisel suureneb printimiseks kasutatavate lehtede arv. Kui kleebite lehed plakati loomiseks kokku, võimaldab jaotuste arvu suurendamine luua suurema Mis on selle suurus. Need sõnad on lehtede plakatiks kleepimisel suunisteks. Valige see märkeruut sõnade printimiseks.

Tühjendage märkeruut, kui te ei soovi sõnu printida. Märkus Sõltuvalt kasutatava printeridraiveri tüübist ja keskkonnast ei pruugi see funktsioon saadaval olla. Valige see märkeruut lõikejoonte printimiseks. Tühjendage märkeruut, kui te ei soovi jooni printida. Prinditavate lehtede vahemik Print page range Määrab printimisvahemiku.

Valige tavaliselt Kõik All. Konkreetse lehekülje või lehekülgede vahemiku määramiseks valige suvand Lehed Pages. Märkus Kui mõnd lehekülge pole hästi prinditud, klõpsake vahekaardil Lehe häälestamine Page Setup olevas sätete eelvaates lehti, mida ei ole tarvis printida.

Seekord prinditakse vaid ekraanil kuvatavad lehed. Saate ka suvandis Prinditavate lehtede vahemik Print page range sätte Lehed Pages valida ja prinditavate lehtede vahemiku sisestada.

Brošüür Booklet Brošüüri printimise funktsioon võimaldab mugavalt brošüüri luua. Andmed prinditakse paberilehe mõlemale poolele. Seda tüüpi printimine tagab, et pabereid saab prinditud lehtede voltimisel õigesti järjestada vastavalt lehenumbritele ja keskelt klammerdada. Avab dialoogiboksi Brošüüri printimine Booklet Printing. Klõpsake seda nuppu brošüüri printimise üksikasjade määramiseks.

Dialoogiboks Brošüüri printimine Booklet Printing See dialoogiboks võimaldab määrata dokumendi brošüürina köitmise viisi. Selles dialoogiboksis saab määrata ka ainult ühele poolele ja lehe äärise printimise. Eelvaate ikoon Kuvab dialoogiboksis Brošüüri printimine Booklet Printing valitud sätted.

  1. Suurenda peenise treening kodus
  2. Pikkuste suurusjärgud – Vikipeedia
  3. Kolmnurga omadused eukleidilises geomeetrias[ muuda muuda lähteteksti ] Eukleidilises ruumis on kolmnurk määratud kolme punktigamis ei asu ühel ja samal sirgel.
  4. IKEA Estonia - Osta mööblit, valgusteid, koduaksessuaare ja muud
  5. Canon : PIXMA juhendid : MG series : Vahekaardi Lehe häälestamine kirjeldus
  6. PPW Vahekaardi Lehe häälestamine kirjeldus Vahekaart Lehe häälestamine Page Setup võimaldab kindlaks määrata, kuidas dokument paberile paigutatakse.
  7. Nõuded liikumis- nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes Vastu võetud
  8. Banana juhul paksus

Saate kontrollida, kuidas dokument brošüürina prindituna välja näeb. Veeris klammerdamiseks Margin for stapling Määrab brošüüri klammerdamispoole. Lisa tühi leht Insert blank page Valib selle, kas printida dokument brošüüri ühele või mõlemale poolele.

Valige see märkeruut dokumendi printimiseks brošüüri ühele poolele ning valige loendist tühjaks jääv pool. Tühjendage see märkeruut dokumendi printimiseks brošüüri mõlemale poolele. Veeris Margin Alates lehe keskosast määratud laiusest saab klammerdusveeris. Kahepoolne printimine Duplex Printing Valib, kas printida dokument automaatselt lehe mõlemale või ühele küljele.

Valige see märkeruut dokumendi printimiseks lehe mõlemale poolele.

Tühjendage see märkeruut dokumendi printimiseks lehe ühele poolele. Automaatne Automatic Valib, kas kahepoolne printimine tuleb teha automaatselt või käsitsi. See märkeruut on lubatud siis, kui loendis Lehe paigutus Page Layout on valitud Brošüür Booklet või märgitud kui korgus 180 märkeruut Kahepoolne printimine Duplex Printing. Märkige see ruut automaatseks kahepoolseks printimiseks.

Käsitsi kahepoolseks printimiseks tühistage märkeruudu valimine. Prindiala seadistus Elurajooni siseteed peavad olema vähemalt 1,8 m, õueteed ja üldkasutatavaisse hoonetesse viivad teed vähemalt 1,2 m laiused. Ratastooli tagasipöördeks ° peab kahe meetri ulatuses olema laiust vähemalt 2,5 m; pöördeks 90° on vaja vähemalt 1,5 m laiust ja 1,5 m pikkust teelõiku.

Kui üldkasutatavate teede pikikalle ületab lubatud suuruse või tuleb seal olukorra sunnil kasutada astmeid, tuleb ratastooli kasutajatele planeerida omaette, lubatud kaldega tee või pandus. Puhkekohta tähistavad ja suunavad viidad peavad olema hästi märgatavad. Puhkekoha paigutuse näide on toodud käesoleva määruse lisas 3. Pandused rambid 1 Pandus on kaldtee, mida kasutatakse ühendusteena eri tasapindade vahel, sealhulgas hoonetesse pääsemiseks. Panduse näide on toodud käesoleva määruse lisas 5.

Keerdpanduse laiused on samad, ent täispöörde puhul ei tohi laius olla alla 3,0 m. Käsipuud on vajalikud siseruumides mõlemal pool ning väljas juhul, kui panduse pealispinna kõrgus erineb ümbruse tasapinnast. Pandus peab olema piiratud vähemalt 70 mm kõrguse äärisega. Keerdpanduse mademe pikkus mõõdetakse siseküljelt. Käsipuud peavad jätkuma katkematult ka puhkemademetel nii siseruumides kui väljas panduse mõlemal poolel.

Mis on selle suurus, kui korgus 180

Pandus peab olema kõva ja kareda pealispinnaga, mis märgudes ei tohi muutuda libedaks. Nii siseruumides kui ka väljas peab pandus värvitoonilt erinema tasapinnalisest teeosast.

Mis on selle suurus, kui korgus 180

Trepid 1 Ühel tõusul ei tohi olla trepiastmeid vähem kui kolm. Kolme trepiastmega tõusul peab trepiastmete pind värvitoonilt erinema tasapinnast või trepi esimene ja viimane aste markeeritud 50—80 mm laiuste optiliselt kontrastsete vöötidega astme kogupikkuses.

Trepi näide on toodud käesoleva määruse lisas 5. Trepiastmed peavad olema kinnised, ninadeta, tasased ja kareda pealispinnaga ning trepi avatud küljelt 2 cm kõrguste põskedega, vältimaks jala, kepi või kargu libisemist külgsuunas.

Eelistada tuleb täisnurkse profiiliga astmeid. Trepimademe kohal peab olema vaba kõrgust vähemalt 2,3 m. Käsipuud 1 Käsipuu kõrgus astme keskelt mõõt H peab olema mm, lastele mõeldud käsipuu kõrgus — mm. Käsipuu vaba kaugus võimalikust seinast või kinnisest piirdest on vähemalt 45 mm. Käsipuu näide on toodud käesoleva määruse lisas 5. Käsipuu otsad peavad olema takerdumise vältimiseks painutatud allapoole ja kinnitatud kas põranda külge või ühendatud madalamal asuva käsipuuga.

Pääs käigutunnelisse või -sillale Vähemalt üks pääs käigutunnelisse või -sillale peab olema pandusega. Orientiirid 1 Avalikes kohtades teedel ja tänavatel, väljakutel ja parkideseriti ristmikel, jaamades ja ühissõidukite peatustes tuleb paigaldada hästi loetavad ja kaugelt märgatavad orientiirid, mis teatavad liikumispuudega isikutele ja vaegnägijatele ehituslikest takistustest ning muudest ohtudest. Kirjatähed ja taust peavad olema kontrastsetes toonides, soovitavalt heledad tähed tumedal taustal.

Tähtede kuju ja suurus peavad tagama teabe nähtavuse ka vaegnägijatele. Kasutada tuleb rahvusvahelisi märke piktogramme ja tähiseid. Tualettruumid Ühiskasutatavates tualettruumide plokis tuleb ratastoolikasutajaile ja teistele liikumispuudega isikutele ette näha vähemalt üks kabiin, mis on kergesti ja astmeteta ligipääsetav.

Tualettruumide näide on toodud käesoleva määruse lisas 6. Olmeobjektid 1 Kirjakastid, kassaluugid, raha- pileti- ja kaubaautomaadid, prügišahtide avaused, müügiletid ja teised üldkasutatavad objektid peavad olema ligipääsetavad ja nende Mis on selle suurus peab vastama ka ratastoolikasutajate vajadustele ja võimalustele automaadid, kassaluugid jms, minimaalne kõrgus 0,85 Mis on selle suurus, kaubaleti maksimaalne ulatuskõrgus 1,40 m, leti kõrgus kas osaliselt või kogu pikkuses 0,8 m.

Üldkasutatavad hooned 1 Hoone sissepääsutasandini peab olema tagatud astmeteta tõus pandusega või tõstukiga.